no related item

شنونده: 19
دریافت: 76
بازدید: 648

خردسالان

بزغاله

فصل اول: در یک ده قشنگ یک بزغاله ی کوچک با مادرش زندگی می کرد که هنوز یک سالش نشده بود و هر روز برای خودش در صحرا می گشت و بازی می کرد و روز به روز بزرگ تر می شد.
فصل دوم: گردش در بهار. روزی بزبزی و مادرش در صحرا بودند که ناگهان بزبزی پرنده های زیادی را در آسمان می بیند که در حال حرکت هستند.

افسانه ها بطور کلی در زندگی و ادبیات هر قوم و ملتی دارای اهمیت و شایان مطالعه است. جمعی از دانشمندان علم فولکور معتقدند که هند مهد بسیاری از افسانه هایی است که هم اکنون در کشورهای جهان و از جمله ایران وجود دارد. پس از اسلام ترجمه های متعدد و منظمی از افسانه ها توسط ایرانیان از آثار پهلوی به زبان عربی و فارسی دری به عمل آمده و در حفظ بسیاری از این افسانه ها موثر بوده است.

 

زمان بارگذاری کتاب گویا:

03/05/1388 12:44

گروه توليد کننده کتاب گویا:

گروه اجتماعی و اقتصادی

دسته بندی اثر مرجع کتاب گویا:

برنامه رادیویی

تهيه کننده اینترنتی:

عليرضا مجيدي

زمینه کتاب گویا:

ادبی

نوع کتاب گویا:

نمایش رادیویی

قطعه ای از کتاب گویا را بشنوید ... 0':49"

دریافت صدای کل کتاب گویا

14':26"

 
 • فصل 1

  8':24"

  کیفیت صدا:
   
 • فصل 2

  5':54"

  کیفیت صدا:
   
 

ایمیل شما:

email icon