no related item

شنونده: 8
دریافت: 34
بازدید: 904

سخنرانی

 

سخنران : سيد محمدباقر علوي تهراني,

محل سخنرانی : مسجد امير

دین چیست؟ بشنوید

سخنراني حجه الاسلام والمسلمين علوي تهراني

در این سخنرانی تعریف های مختلف غربی ها و متفکرین اسلامی درباره دین بیان می شود.

علامه طباطبایی در تعریف دین می گویند: دین، روش ویژه ای برای زندگی بشر است که مصلحت دنیوی زندگی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او برآورده سازد. از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ بدهد.
در تعریف علامه طباطبایی، دو نکته بارز وجود دارد. اول آنکه دین پاسخگوی مسایل دنیوی هم هست و نکته دیگر آن که دین مجموعه ای از قوانین است که «نیازهای» انسان را پاسخ می دهد. حضرت علامه، دین را یک «روش» می دانند.

جناب جوادی آملی در تعریف دین می فرمایند: دین مجموعه معارف نظری و عملی قدسی است، یعنی مجموعه گزاره های ناظر به واقع، حول محور قدسی شکل گرفته است. بنا بر این تعریف دین اسلام این گونه می شود که: مجموعه معارفی که در جهت خداوند ندوین یافته باشد و در متن قرآن و سنت گرد آمده باشند.
در این سخنرانی دو تعریف دیگر نیز از متفکران اسلامی ارائه شده است که مولفه های مشترک آنها در سه محور خلاصه می شود: 1) الهی بودن، منبع و منشأ ماورایی دارد که همان خداوند است و مؤید این نکته است که زمینی ها نمی توانند آن را انجام دهند.
2) اشتمال و جامعیت دین در سه حوزه نظام اعتقادی، نظام ارزش و نظام رفتاری وجود دارد.
3) هدف گیری دین: که برنامه جامع دین در این سه حوزه می آید که کمال دنیا و سعادت آخرت را تأمین کند.

اما تعریف جامع دیگری در این سخنرانی ارائه می شود.

تنظیم کننده گنجینه:طليعه سادات کمالي

دبیر سرویس : هدي مرادي

سرویس قرآن و معارف

زمان بارگذاری:22:0 16/09/1395

تصویر گنجینه

 

مدت:

52':34"

52':34" | صدای گنجینه

 

ایمیل شما:

email icon