no related item

شنونده: 9
دریافت: 52
بازدید: 1358

سخنرانی

 

سخنران : دکتر احمد ابومحبوب,

دیدگاه رولان بارت درباره نقد معاصر بشنوید

سخن تازه

ایران صدا : در این مجال دکتر احمد ابومحبوب درباره تحولات نقد ادبی در دهه های اخیر و طرح دیدگاه رولان بارت درباره نقد معاصر می پردازد.

رولان بارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵)، Roland, Barthesبرای آنها كه دل و دستی در نقد و نظریه ادبی معاصر دارند، نامی آشناست. وی یك «نظریه پرداز» در كمال معنای آن و نیز «نقاد» به معنای اخص كلمه است. بارت از جمله ناقدانی است كه در دهه های اخیر «نقد» را به نقد نشسته و با شكستن مدلول، فرهنگ و تاریخچه این واژه در عرصه ادبیات و زبانشناسی، «نقد نو» را بنیان نهاده است.
از او مقالات مهمی در نشریات ادبی - هنری و نیز كتاب هایی چند به فارسی ترجمه شده است كه از آن جمله می توان به درجه صفر نوشتار، نقد و حقیقت، اسطوره - امروز عناصر نشانه شناسی و نقد تفسیری اشاره كرد.
حوزه هایی كه بارت در آنها كار كرده، متعدد و بسیار گسترده است. وی علاوه بر این كه در حوزه نظری خود به مؤلفه هایی چون اسطوره، نقد، نشانه شناسی و ادبیات و زبان توجه داشته است، در هریك از آنها نیز تأویل هایی تازه ارائه داده و ذهنیت مخاطب را با بنیان های تازه ای درگیر و آشنا می نماید.
بابك احمدی در جلد اول ساختار و تأویل متن در پایان فصلی به نام «لذت متن» چنین می نویسد: «رولان بارت چونان كودكی زیست و راستی كه كمتر از هر كسی «بحران نیك بودن ما نسبت به جهان» را احساس كرد. همچون كودكی پس از مرگ مادرش، و نیایش به پایان رسید، نوشت كه «دیگر اشتیاقی به زندگی ندارد» و به فاصله ای كوتاه درگذشت. مرگ او، خود مرگ یك كودك بود: بیست و پنجم فوریه ۱۹۸۰ كامیونی رولان بارت را كه از خیابان می گذشت زیر گرفت...»
در آثار بارت با موضوعات متعددی روبه رو می شویم: عكاسی، موسیقی، سینما، تئاتر، نقاشی، ادبیات و ... اما «نقد» را می توان مركز و محور ساختار مباحث و نظریه های او دانست. درواقع شهرت جهانی وی بیشتر به عنوان یك نقاد و نظریه پرداز عرصه نقادی است. امروزه كمتر پیش می آید كه آثار تئوریك زبانشناسی و نقد معاصر از نام بارت خالی بوده و اغلب هرجا كه سخن از مقوله های ساختارگرایی، نشانه شناسی، زبانشناسی، اسطوره و ادبیات در میان است، این نام را می توان ردیابی كرد. اگرچه گاهی نام رولان بارت را در كنار نام هایی همچون ژاك لاكان، ژولیا كریستوا، آ.ژ.گره ماس، ژرار ژنت، استراوس و دیگرانی از این دست - كه موضوع و اهمیت كارشان در تكامل و به سامان رساندن «ساختارگرایی» و بوطیقای آن پی گیری می شود - قرار می دهند، با این همه نگرش او، نگرشی التقاطی است. به گونه ای كه تأثیر سارتر، فروید، فرمالیست های روس، رمانتیك های آلمانی، هوسرل، ماركسیسم، باشلار، سوسور، برشت و دیگران را می توان در آثار او مشاهده كرد.

گفتنی است این برنامه پیش از شبکه رادیویی فرهنگ پخش شده است.

تنظیم کننده گنجینه:ويدا بابالو

دبیر سرویس : علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

زمان بارگذاری:21:0 16/10/1395

تصویر گنجینه

 

مدت:

19':35"

19':35" | صدای گنجینه

 

ایمیل شما:

email icon