no related item

شنونده: 14
دریافت: 16
بازدید: 407

خرداد|93

19

10:15

شنيدني هاي تاريخ

فضل ابن یحیی ابن برمکی

ایران صدا : گویند فضل ابن برمکی هم در مروت و هم در فتوت بی نظیر بود و هم بسیار متکبر و خودکامه و هم گردن کش . در این برنامه می خواهیم از شخصیت وی برای شما ماجرایی شنیدنی نقل کنیم .

فضل واجد ویژگی هایی اخلاقی و شخصیتی است که او را از دیگر برمکیان متمایز و در فضایل انسانی بی مانند ساخته است . مشهورترین خصلت او جود و بخشندگی است که وی را حتی در میان خانواده ای معروف به سخاوت متمایز کرده است و عبارت «جودالفضل » و القاب «حاتم الاسلام » و «خاتم الاجواد» را درباره او به کار برده اند . سخاوت و سماحت او حتی هجوگویانش را نیز شامل می شده است . حکایات متعدد از او چهره دولت مردی شعرشناس ترسیم کرده است . چنان که بر درگاه او در ارمینیه چهار هزار تن ادیب و شاعر حاضر بودند و نیز او خود مخاطب مدایح بسیاری بود . فضل خود دیوانی کم حجم داشت و ابن ندیم او را در زمره بلیغان آورده است . اما بی نیازی و بخشندگی او از آن جا نمایان است که از تمام ثروتی که نصیب سردارش ، ابراهیم بن جبرییل کرده بود، تنها به تازیانة سیستانی بسنده کرد ، در عین حال ، با تکبر و خودبینی و نوعی سنگینی محضر که داشت حتی پدرش را نگران می ساخت . فضل با اعتراف به کبر خود، آن را اکتسابی و عامدانه شمرده است که از دیدار کوتاهش با عمارة بن حمزه بن میمون ، رقیب پدرش در فارس در روزگار حکومت مهدی و امیری که رفتارش تحسین فضل نوجوان را بر انگیخت ، نشأت گرفته بود . فضل گرچه دلبسته سماع بود اما باده نمی نوشید و به صراحت خلیفه را به سبب مبادرت به این عمل سرزنش می کرد . و این نقطه مقابل رفتار جعفر ،برادرش و ندیم محبوب خلیفه بود و نیز وسواس و زهد و رقّتی در اجرای عبادات از خود نشان می داد که او را در میان اقران دولتمردش متمایز می کرد .

تهیه کننده اینترنتی: سيد علي امام جمعه

منبع : راديو ايران

تهیه کننده برنامه اصلی : امير رضا راز,

 

 
مدت:

12':53"

 

12':53" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon