no related item

شنونده: 6
دریافت: 39
بازدید: 2094

دی|93

07

15:30

يک مسأله

فرزند سالاری

ایران صدا: پدیده فرزندسالاری، پدیده ای نوظهور در جامعه ایرانی است که بیشتر در دهه اخیر شاهد آن هستیم.
اما علت بروز فرزندسالاری در جامعه ایرانی چیست و آیا فرزندسالاری، آسیبی اجتماعی است و اگر این گونه است ، چه آسیب‌هایی به همراه دارد؟

کارشناس/مهمان: معصومه شکرگزار,  

در این " یک مساله "درباره فرزندسالاری و آسیب‌های آن بر کارکرد خانواده صحبت می شود و صحبت‌های والدین و فرزندانی که ادعا می‌کنند ساختار خانواده آن ها فرزندسالاری است را خواهید شنید.
همچنین خانم معصومه شکرگزار، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی به سوالات ما پاسخ می‌دهد.
دعوت می‌کنیم بشنوید...

تهیه کننده اینترنتی: فرشته رحماني ساماني

منبع : ايران صدا

تهیه کننده برنامه اصلی : فرشته رحماني ساماني,

گوینده : فريد رشيدي,

نویسنده : فرشته رحماني ساماني,

کلید واژه : خانواده ايراني, کارکردهاي خانواده, فرزندسالاري, ساختار خانواده,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

15':23"

 

15':23" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon