no related item

شنونده: 9
دریافت: 44
بازدید: 2564

مرداد|94

19

21:46

برنامه

جوانان و سیگار!

ایران‌صدا: سیگارکشیدن نوجوانان و جوانان یکی از مشکلات بزرگ در بسیاری از جوامع امروز است.

باید اعتراف کرد که این یک حقیقت است و دوستان افراد نوجوان در شکل‌گیری شخصیت و رفتار آن‌ها بسیار مهم هستند. زمانی که فرد نوجوان در یک گروه همسال قرار می‌گیرد، سعی در تقلید از رفتار دیگران می‌کند و درصورتی که یک یا چند فرد سیگاری در این گروه حضور داشته باشند، احتمال آلوده شدن فرد بالاست.

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

دبیر سرویس: مريم حسيني

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو تهران

 

 
مدت:

48':36"

 

48':36" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon