no related item

شنونده: 6
دریافت: 9
بازدید: 1170

خرداد|95

23

20:0

گپ عصرانه

خود شناسی معنای زندگی را تغییر می‌دهد!

ایران‌صدا: در «گپ عصرانه»، این هفته به خودباوری به عنوان پیامد خودشناسی می‌پردازیم.

کارشناس/مهمان: آقاي دکتر رضوي,  

خویشتن شناسی معمای بزرگ زندگی ماست. خویشتن شناسی شامل من کیستم، به کجا می روم، چه می‌کنم است.
خویشتن شناسی بخش اساسی هویت ما را تشکیل می‌دهد. تا مادامی که نـدانیم چـه می‌کنیم و به کجا می رویم و از زندگی چه می خواهیم، نمی‌توانیم هویت واقعی خود را تشکیل دهیم بایستی یاد بگیریم و در زندگی خویش تعقل کنیم. به عبارت دیگر به این درجه از خود آگاهی برسیم که به این سئوالات بدرستی جواب دهیم و گرنه نمی توانیم هویت واقعی خود را شکل دهیم.
هویت اجتماعی بدون ”خود“ نا موجه است. مفهوم خود با مفاهیم اجتماعی و هویتی که شخص با آن درگیر است، همراه است، «حقیقت وجود ما همانی نیست که هستیم بلکه چیزی است که از خویشتن می سازیم» آنچه فرد را می سازد وابسته به اعمال و رفتارهای سازنده ای است که فرد در پیش می گیرد . خود فهمی منوط به نیت باطنی و اساسی تری است که در ساخت و باز ساخت مفهومی منسجم نتیجه بخش برای هویت شخص نقش دارد.
در گپ عصرانه این هفته دکتر رضوی پاسخگوی سوالات وحیدرضا خلیل‌خانی و علی‌اکبر فصایی بودند.

تهیه کننده اینترنتی: اعظم سادات جعفرآبادي

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو جوان

تهیه کننده برنامه اصلی : زهرا صفاييان,

گوینده : پروين کرمي,

کلید واژه : خويشتن‌شناسي, خودباوري, گپ عصرانه,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

52':13"

 

52':13" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon