no related item

شنونده: 1
دریافت: 5
بازدید: 1457

مرداد|95

04

20:0

يک سوال علمي

معیارهای رتبه بندی در دانشگاه ها چگونه است؟

ایران صدا: معیارهای رتبه بندی علمی در دانشگاه های ایران و خارج از کشور تا حدودی تفاوت دارند.

کارشناس/مهمان: دکتر زلفي گل,  

در این برنامه کارشناسان از چگونگی و شیوه های رتبه بندی علمی دانشگاه ها در ایران و سایر کشورها سخن می گویند.
گفته شده است که تولید علم در ایران 11 برابر متوسط تولید علم در دنیا است.
اما رتبه بندی علمی در دانشگاه های ایران و سایر کشورها برای مثال کشورهای غربی کمی متفاوت است.
از آنجایی که تولید مقالات در ایران به زبان فارسی است و کمتر ترجمه می شود، بنابراین تولیدات علمی ما در دنیای دانش بین المللی ندان دیدهنمی شود. از سویی نیز معیارهای ما معیارهای بومی و معنوی را نیز در بر می گیرد که شاید با نگاه غرب در این راستا هماهنگ نباشد.
میزان موفقیت دانش آموختگان در دانشگاه ها، تولیدات علمی، مقالات، اکتشافات و اختراعات و اخذ جوایز از معیارهای رتبه بندی دانش گاه های ایران است.

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو جوان

تهیه کننده برنامه اصلی : سولماز اديبي,

گوینده : حسن اسماعيل پور,

کلید واژه : رتبه بندي, دانشگاه ها, توليد علم,

 

 
مدت:

20':37"

 

20':37" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon