no related item

شنونده: 1
دریافت: 2
بازدید: 1047

آبان|95

05

21:30

پرستاري در خانه

مراقبت از زخم‌های جراحی زخم بستر

ایران‌صدا: زخم بستر زخمی است كه در نواحی تحت فشار بدن ، در بی حركتی مداوم ( می تواند 24 ساعت باشد )، به علت كاهش خونرسانی موضع ایجاد می شود.

کارشناس برنامه برای انواع زخم‌های جراحی زخم‌بستر و پیشگیری از آن توضیح می‌دهد:
زخم های فشاری در مراحل اولیه می تواند در منزل با کاهش میزان فشار وارده، تمیز نگه داشتن زخم ها و استفاده از پانسمانهای مناسب درمان کرد اما در مراحل شدیدتر ممکن است به درمانهای پزشکی تخصصی تری نظیر جراحی نیاز باشد البته می توان با مراقبت های ویژه ای از بروز زخم های فشاری در بخش تحتانی پشت و باتکس(سرین) و بر روی نواحی با برجستگی های استخوانی نظیر شانه، لگن، زانو، پاشنه، و آرنج جلوگیری کرد.
از مهمترین علل ایجاد زخم بستر در بیمار کم تحرکی است وقتی وزن بدن بیمار روی یک قسمت از بدن می افتد گردش خون در ان نقطه کاهش می یابد در نتیجه سلولهای خونی بیمار میمیرند و فرد دچار زخم بستر می شود
ملحفه بیماران سالمند را خشک نگه دارید زخم فشاری در ابتدا به صورت قرمزی پوستی که با فشار انگشت برطرف نمی‌شود بروز می‌کند،

تهیه کننده اینترنتی: اعظم سادات جعفرآبادي

دبیر سرویس: طليعه سادات کمالي

سرویس ورزش و سلامت

منبع : راديو سلامت

تهیه کننده برنامه اصلی : رويا ولي‌زاده,

گوینده : زارعي,

کلید واژه : زخم‌بستر, زخم‌هاي غيرعفوني, پانسمان, زخم‌هاي جراحي,

 

 
مدت:

24':22"

 

24':22" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon