no related item

شنونده: 1
دریافت: 4
بازدید: 1049

آبان|95

27

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

تخریب محیط زیست به قیمت احداث خانه باغ

ایران صدا: جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی دیگر به یک امر حیاتی برای آینده کشاورزی ایران تبدیل شده است.

در مكتب «سود انگارانه» اقتصاد بازاراست كه اكوسیستم های كشاورزی را شدیداً تحت تاثیر خود قرار می دهد. به همین سبب مالكین وصاحبان اراضی مستعد كشاورزی وباغی معمولاً با انگیزهای اقتصادی قوی به دنبال تغییر كاربری واستفاده از سایر«كاربریهای رقیب» برای چنین فضاهایی هستند.
شور بختانه اینكه غالب این اراضی مستعد در نواحی قرار دارند كه معمولاً فضاهای مسكونی وشهری در بستر آن ها شكل گرفته و توسعه یافته اند. حفظ كاربری به دنبال قاعده مند كردن نابجا از سایر كاربری های رقیب ومنطقی كردن نحوه تخصیص اراضی زراعی وباغی می باشد.
در سالیان اخیربدلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و تحت فشار توسعه وگسترش فضاهای شهری وصنعتی, فضاهای سبز بویژه اراضی جنگلی، زراعی و باغی اطراف شهرها به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته است؛ و آمارها حکایت از گسترش بی رویه تخریب این فضا ها دارند بطوریكه هم اکنون در ایران با مقایسه اطلاعات موجود در عکس های هوایی آمارها نمایانگر آهنگ سریع تغییر کاربری اراضی اراضی زراعی وباغی در حواشی کلانشهرهای کشور است.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

کلید واژه : زمين کشاورزي, تخريب جنگلها, محيط زيست,

 

 
مدت:

23':03"

 

23':3" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon