no related item

شنونده: 1
دریافت: 6
بازدید: 628

آذر|95

04

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

خوداتکایی تولید گندم تا سال 1397

ایران صدا: گندم بخاطر نقش مهمی كه در عرصه سیاسی و اقتصادی كشورها به خصوص كشور های در حال توسعه ایفا می كند، یك محصول استراتژیك در تمام دنیا به حساب می آید.

کارشناس/مهمان: اسماعيل اسفندياري پور,  

اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید وچه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولا ت كشاورزی می باشد، حتی در مناطقی كه به علت متغییر بودن شرایط اقلیمی ویا خشكی محیط امكان تولید نباتی نباشد، می توان گندم را كاشت كرد. گندم از نظر تولید و سطح زیر كشت مهمترین محصول كشاورزی ایران است و افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه قرار گرفته واز نظر اقتصادی و تامین غذای اصلی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. با این حال علیرغم بهره مندی از استعدادها و ظرفیتهای بالقوه كشور، میزان واردات ما نسبت به گذشته افزایش بیشتری یافته است.به گونه ای كه 30 تا 50 در صد گندم مورد نیاز داخلی در ازای صدور نفت ،‌ از خارج وارد وتأ‌مین می گردد .

در بخش گزارشی برنامه لیلا علاقه مند سری به استان اصفهان زده و در مورد تولید کشاورزی و صادرات و واردات محصولات وابسته کشاورزی با فعالان اقتصادی این استان صحبت می کند. استفاده از سموم مبحث مورد بحث در این گزارش است.

گزارش تحلیبی مهدی رضازاده در مورد اهمیت رشته های کشاورزی و تلفیق دانش وتجرب و علم اقتصاد در پیشبرد کشاورزی است.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مژگان سوادکوهي,

گوینده : حميدرضا رضايي,

کلید واژه : توليد گندم در ايران, آفات کشاورزي و سموم,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

22':31"

 

22':31" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon