no related item

شنونده: 3
دریافت: 2
بازدید: 974

آذر|95

11

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

حمایت های تشویقی از بخش کشاورزی

ایران صدا: یکی از مهمترین وظایف نظام صنفی کشاورزی دفاع و حمایت از فعالان بخش کشاورزی است.

کارشناس/مهمان: موسي رهنمايي,  

در ایران، نظام صنفی همواره مشاغل صنعتی ، خدماتی و بازرگانی را شامل ‌شده و فعالیتهای بخش كشاورزی را پوشش نمی‌داده است. در حالی كه وجود نظام‌ صنفی در بخش كشاورزی با ارتقای آگاهی كشاورزان و انسجام دادن و هماهنگ كردن فعالیتهای آنان می‌تواند توسعه پایدار بخش كشاورزی را زمینه‌سازی كند و با حضور بهره‌برداران در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بسترها‌ی لازم را برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری فعالیتهای تصدی‌گری به بخش غیردولتی فراهم نماید و به همین منظور، نظام صنفی کشاورزی شکل گرفت.
یکی دیگر از وظایف این صنف، شناخت نیازهای کشاورزی کشور و ارائه آمار دقیق محصولات وارداتی و کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و آب و همچنین وضع قوانین صادرات و واردات محصولات کشاورزی، با توجه به کشاورزی ایران و تولیدات داخلی است.

در بخش گزارش تحلیلی خانم ادهمی در مورد کشاورزی روز دنیا صحبت می کنند. در اولین بخش برنامه گزارشی از کشاورزی استان اصفهان می شنوید

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مژگان سوادکوهي,

گوینده : حميدرضا رضايي,

کلید واژه : وظايف نظام صنفي کشاورزي, کشاورزي استان اصفهان, نظام صنفي کشاورزي,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

22':51"

 

22':51" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon