no related item

شنونده: 2
دریافت: 7
بازدید: 1140

دی|95

02

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

رسیدن به کشاورزی پویا با واردات میوه های لوکس!؟

ایران صدا: حفاظت از آب های زیر زمینی را نجات کشاورزی ایران، باید به تغذیه آب های زیر زمینی کمک کرد.

کارشناس/مهمان: مهندس جهانگير عرب,  

تغذیه آب‌های زیرزمینی (Groundwater recharge) و یا زهکشی عمیق یا نفوذ عمقی آب فرایندی است که در آن آب از سطح زمین رو به پایین به سمت آب‌های زیرزمینی حرکت می‌کند. این فرایند معمولاً در منطقه vadose (قسمتی از زمین که بین سطح زمین و آبهای زیر زمینی قرار دارد)، زیر ریشه‌های گیاه رخ می‌دهد، و اغلب به عنوان منبع ریزش (آب) برای سطح سفره‌های آب درنظر گرفته می‌شود. تغذیه آب‌های زیر زمینی، هم به صورت طبیعی (از طریق چرخه آب) و هم از طریق فرایندهای انسان - محیطی (به عنوان مثال، «تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی»)، که در آن آب باران و یا آب تصفیه شده به سطوح زیرین زمین هدایت می‌شود، صورت می‌گیرد.

گزارشی از یکی از افراد کمیسون کشاورزی مجلس، د رمورد صنعتی شدن کشاورزی کشور می شنویم.
در بخش گفتگوی برنامه، مهندس جهانگیر عرب در مورد میوه های داخل بازار و حمایت مردم از تولید داخلی صحبت می کنند.
در بخش بعد و گزارش ویژه در مورد مدیریت کشاورزی و براورده کردن نیارهای بخش کشاورزی تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مژگان سوادکوهي,

گوینده : حميدرضا حميدي,

کلید واژه : ميوه هاي توليد داخل, منابع آب زير زميني, کشاورزي صنعتي,

 

 
مدت:

21':41"

 

21':41" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon