no related item

شنونده: 2
دریافت: 10
بازدید: 828

دی|95

23

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

اختصاص یارانه به دانش فنی کشاورزی

ایران صدا: اهمیت و جایگاه علم در بخش کشاورزی چگونه است؟

نقش مهم و اساسی کشاورزی در هر کشوری، تولید مواد غذایی مورد نیاز برای مردم آن کشور است، البته مسلم است که کشاورزی در سایر زمینه ها نظیر ایجاد اشتغال، تولید مواد اولیه برای صنعت،صادرات و ارزآوری نیز نقش بزرگی ایفا می کند؛ ولی تمرکز و اهمیت آن در تولید مواد غذایی است و اگر بتواند در این زمینه بخوبی ایفای نقش کند، کمک بزرگی به توسعه و خودکفایی کشور نموده است.به اعتقاد اجماع صاحبنظران و اندیشمندان علوم کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای حل مشکلات کنونی که جامعه بشری با آن دست به گریبان است، باید از منابع طبیعی و کشاورزی به صورت پایدار بهره‏ برداری نمود. این نظام پایدار علاوه بر توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیکی، به صورت عادلانه و منصفانه از منابع موجود بهره ‏برداری می‏نماید و حقوق دیگر موجودات ذی حیات کره زمین و همچنین نسلهای آینده را محترم می‏شمارد. در این نظام، انسان دیگر در اندیشه استیلا بر طبیعت نیست، بلکه سعی می‏کند به صورت هماهنگ و مسالمت آمیز با طبیعت و منابع طبیعی رفتار نماید
در بخش گفتگوی برنامه در مورد جایگاه علم و و پژوهش و ارزشی که باید به کشاورزی علمی داده شود مبحث کارشناسی ارائه می شود.
گزارش تحلیلی این برنامه خانم ادهمی در مورد آبیاری کشاورزی است.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مژگان سوادکوهي,

کلید واژه : کشاورزي علمي, حمايت دولت از کشاورزي, کشاورزي پژوهشي,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

21':44"

 

21':44" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon