no related item

شنونده: 9
دریافت: 55
بازدید: 1363

فروردین|96

14

21:0

از برج تا موج

نقاشی ایرانی، راهی برای انتقال اندیشه

ایران‌صدا: هنر همواره جز جدایی نشدنی ساختار جوامع بوده است . آثار هنری در عمق زندگی اجتماعی مردم ریشه دارند و به همین دلیل رویکردهای گوناگونی نیز در هر جامعه ای نسبت به آن وجود دارد.

کارشناس/مهمان: امير طهماسبي,  

آثار هنری در هر جامعه ای یک زمینه ارتباطی قدرتمند میان جامعه ، فرهنگ ، تاریخ و دیگر جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی انسانها را بازگو می کنند و در زمینه های گسترده ای از زمینه های مطالعات فرهنگی و اجتماعی را باز می گشایند . نقاشی یکی از گونه های هنر است که می توان ارتباط عمیقی با مخاطب برقرار نماید . و از این پیام های متعدد فرهنگی و اجتماعی و.....را نیز انتقال دهد .نقاشی به عنوان یکی از اولین وسیله ها برای بیان خواسته ها و دغدغه های درونی انسان بوده است ، از نقاشی های دوران پارینه سنگی تا به امروز ، این هنر همواره جایگاه بسیار ارزشمندی در فرهنگ رسمی هر جامعه ای داشته است و بخش قابل تاملی از اندیشه های انسانها را باز نمایی کرده است. هنر نقاشی یکی از بهترین وسایل انتقال اندیشه و تفکر جوامع انسانی بوده است چرا که در بسیاری از موارد در بر گیرنده عقاید ، آداب ، اخلاقیات ، سبک زندگی و بسیاری دیگر از قابلیت های فرهنگی یک جامعه بوده است . ویژگی دیگر این هنر توانایی برقراری ارتباط گسترده با لایه های مختلف اجتماعی است که باعث می شود جایگاه مهمی در هر جامعه ای داشته باشد .القا هر نوع اندیشه ای از راه هنر امکان پذیر است این مسئله با شدت تمام مورد توجه جهان امروزی قرار گرفته است بنابراین بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی و مادی جوامع خود را در ارتباط با هنر و جنبه های مختلف فرهنگی و هنری می نمایند ، از طرف دیگر در راستای قدرت گرفتن رسانه ها و گسترش روز افزون آنها و همچنین عملکرد و اهداف آنها که در بسیاری موارد با دیگر فرهنگهای بشری هماهنگی ندارند باعث می شود تا توجه به پرورش نسل های آگاه و فرهیخته در ارتباط با هنر فراهم شود ، تا بتواند در برابرتهاجم آنها مقابله نمایند و ارزش های فرهنگی یک جامعه را از راه هنر تحکیم ودر جامعه ساری سازند .نقاشی ایرانی نیز مانند سایر شاخه های هنر نقشی مهم در برقرارای ارتباط و رساندن پیام داشته ودارد. مانی پیامبر از همین طریق با مردم ارتباط برقرار کرده و اندیشه های مانوی را منتقل می کرد.تفکر خدا محوری همواره در نقاشی های ایرانی دستمایه ی هنرمندان بوده است. بیشترین آثار نقاشی ایرانی به جا مانده مربوط به دوران غزنویان و سلجوقیان است.
این برنامه پیش از این از شبکه صدای آشنا پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: منصوره وهابي

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : صداي آشنا

تهیه کننده برنامه اصلی : بهزاد بهادر,

گوینده : شهناز محبي,

کلید واژه : نقاشي و پيام رساني, تاريخ نقاشي در ايران, نقاشي ايراني,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

13':06"

 

13':6" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon