no related item

شنونده: 1
دریافت: 47
بازدید: 816

بهمن|95

17

15:0

بادرام نويسان بزرگ جهان(سوم)

هنریک ایبسن - قسمت ششم

ایران صدا: ایبسن در سالهای آخر عمرش که به وطنش باز می گردد بار دیگر به همان عالم تیره و تار اسکاندیناوی باز می گردد ایبسن این دوران بار دیگر در اعماق زندگی پریشانش غرق شده است دراین دوران زمینه کارهای او ابدیت است عالمی بی مکان و بی زمان.

کارشناس/مهمان: دکتر فرين دخت زاهدي,  

ایران صدا :ایبسن در سالهای آخر عمر خود نویسنده ای مشهور و شناخته شده است نروژی ها به نویسنده سالخورده خود احترام می گذاردآنها انتظار دارند ایبسن مانند گذشته از اخلاقیات ،روابط خانوادگی و..برایشان سخن بگویید اما بازگشت به وطن و سالها کار در خارج از وطن او را فرسوده کرده است او بار دیگر به دنیای تخیلی شاعر گونه گی خود باز می گردد در کا رهایی که او می نویسد کشمکش ها نه نتیجه درگیری فرد با جامعه و قدرت است بلکه نشآت گرفته از درگیری فرد با خود است .طرفداران او برای دفاع از او آثار این دوره ایبسن را به نوعی سمبولیسم می خوانند ایبسن در کشمکش آخرین سالهای عمر خود بار دیگر نثری را بر می گزیند که او را بیش از بیش به سمت عرفان سوق می دهد او در پایان عمر خویش به ظلمت و تاریکی گرایش پیدا می کند. شاید آنچه ایبسن را از دیگران متمایز می سازد نگاه او به فرد است او معتقد است همیشه تایید اکثریت نیست که لزوما قابل قبول است همان گونه که گالیله با این که نظرش در اقلیت است امانظر او درست است اما آنچه ایبسن معتقد است باعث می شود اقلیت نتواند نظر درستش را به اکثریت القاءکند نحوه بیان کردن عقایدش است در دشمن مردم دکتر استوکمان با این که نظرش درست است اما قادر نیست اکثریت را با خودش همراه کند .هر جند ایبسن معتقد است افراد منزوی موفق هستند اما در این مورد از این که شخصیت هانمی توانند نظرات خود را به اکثریت بفهماند و آنها را علی رغم اینکه درست می اندیشند مجاب سازنند به قضاوت آنها می نشیند هرجند که راهکاری برای برون رفت از این تنگنا ارائه نمی دهد .
گفتنی است این برنامه پیش از این از شبکه رادیوئی گفتگو پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: زهره سطوت

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو گفتگو

تهیه کننده برنامه اصلی : شهريار کرمي,

گوینده : شمسي صادقي, رضا عمراني,

نویسنده : سيامک وکيلي, جواد پيشگر,

کلید واژه : هنگامي که ما مردگان بر مي خيزيم, دشمن مردم, براند,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

40':32"

 

40':32" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon