no related item

شنونده: 9
دریافت: 48
بازدید: 1055

بهمن|95

24

15:0

بادرام نويسان بزرگ جهان(قسمت اول)

ژان آنوی - قسمت اول

ایران صدا :ورودم به تاتر یک دیوانگی بود اما خوشحالم که این دیوانگی را انجام دادم . این سخن ژان آنوی نمایش نامه نویس شهیر فرانسوی است در باره شغل و حرفه ایی که زندگیش را نقش داده است .

کارشناس/مهمان: دکتر قطب الدين صادقي,  

ایران صدا :ژان آنوی همواره از این که شرح حالی ازخود بگوید پرهیز داشت اما به هرحال در شرح حال او مشخص است که پدراوخیاطی زبردست و مادرش پیانیستی ماهربوده آنوی در هجده سالگی واردعرصه تئاتر شد خود وی آثارش را در چند دسته تقسیم بندی می کند .1- نمایش های سیاه : در نمایش های سیاه موضوع مهیب است وسرنوشت قهرمان با مرگ همراه است 2- نمایش های صورتی :در نمایشهای صورتی نمایش های شاد و سبک است . 3-نمایش ناراحت کننده : این نمایش ها بیشتر مضمون طنز آمیز دارد و رویکرد منفی به شهرت و پول دارد مثل بیتوس بی چاره ، 4-نمایش های درخشان : در این مجموعه نمایش ها هم دید بدبینانه ای به انسان دارد.5- نمایشنامه های تاریخی : از مهمترین این نمایش ها پرستو یا چکاوک است که در باره ژندارک مظهر قهرمان ملی فرانسه است .و نمایش دیگری نیز به نام بکت که این نمایش هم سر نوشت فردی لاابالی است که نهایتا به فردی موثر و اثر گذار در جامعه تبدیل می شود .
از هشت نمایشنامه سیاه او که توسط خود وی نام گذاری کرده است . آنتیگونه ،وحشی و مده را می توان در شمار برجسته ترین آثار وی دانست .رومئو و ژانت هم در شمار آثار سیاه اوست در این نمایش رومئو از طبقه ممتاز جامعه است که دلبسته خواهر ژولیا می شود و نهایتا با خودکشی دو نامزد به پایان می رسد .سال 1945 سال مهمی در زندگی ژان آنوی است . در این سال شاعری به نام برازیلاخ در فرانسه به مرگ محکوم می شود .آنوی تلاش زیادی می کند تا از اعدام او جلو گیری کند اما موفق نمی شود و وی اعدام می شود .آنوی معتقد است پس از این واقعه بود که او صاحب سبکی شد که در تمام کارهایش رد پایی از غم همواره دیده شد. مسافر بی توشه یکی از بهترین کارهای آنوی است که در ضدیت با جنگ نوشته شده است. در این نمایش شخصیت اصلی کار از گذشته خود نفرت دارد و سعی در محو و عدم با زگشت به آن دارد تحلیل این نمایش همراه با تحلیل دیگر نمایشهای آنوی توسط دکتر قطب الدین صادقی و بخشی از نمایش آنتیگونه اثر آنوی را در این برنامه خواهیم شنید . این برنامه بیش از این در رادیو گفتگو پخش شده است .

تهیه کننده اینترنتی: زهره سطوت

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو گفتگو

گوینده : شمسي صادقي, رضا عمراني,

نویسنده : جواد پيشگر,

کلید واژه : رومئو و ژانت, بيتوس بي چاره, آنتيگون,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

40':13"

 

40':13" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon