no related item

شنونده: 4
دریافت: 51
بازدید: 1194

اسفند|95

01

11:0

آسمان هنر

نگاهی به رابطه سینما و ادبیات

ایران‌صدا: به نظر می رسد از زمان پیدایش سینما، موضوع اقتباس از آثار ادبی نیز مطرح شده است.

کارشناس/مهمان: مرتضوي,  

سینما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از دیگر هنرها بویژه ادبیات و داستان استفاده می كند و برای تاثیرگذاری بیشتر آنها را به خدمت می گیرد.
سینما از بدو پیدایش از همه هنرها استفاده كرده است و به همین دلیل به هنر هفتم معروف شده است و كامل ترین هنرهاست به دلیل این كه از ۶هنر دیگر استفاده می كند. این مساله نه مزیت است و نه اشكال ، بلكه یك ویژگی است. به دلیل این كه سینما ذاتا به ۲ عنصر خیلی مهم نیاز دارد: یكی عنصر بصری است كه وقتی عنصر بصری را در نظر می گیریم ، می بینیم در آن از مجسمه سازی و نقاشی استفاده می كند و در بحث صدا باید از موسیقی و صدا استفاده كند و وقتی یك فیلم داستانی ساخته می شود، سینما نیاز به داستان دارد و وقتی نیاز به داستان وجود داشته باشد، خود به خود از ادبیات هم استفاده می شود. در سالهای اخیر خیلی تلاش می شود كه سینما بند نافش را با هنرهای دیگر بویژه با ادبیات قطع بكند و فیلم‌سازهای آوانگاردی مثل جیم جار موش یا كیارستمی تلاش می كنند حداقل ارتباطی با ادبیات داشته باشند؛ ولی واقعیت این است كه ادبیات به قدری قوی و غنی است ؛ كه حتی خود را به سینمای آوانگارد تحمیل می كند و شما حتی در سینمای آوانگارد نیز یك پیرنگ داستانی می بینید. به همین دلیل ارتباط میان سینما و ادبیات لاجرم و ناگریز است و به همین دلیل ، این ارتباط باید وجود داشته باشد. نمی دانم پدیده ای مثل سینمای دیجیتالی درنهایت باعث چه اتفاقاتی می شود؛ ولی سینمای استانداردی كه تكیه اش بر مخاطب عام است ، به داستان و ادبیات نیازمند است.
گفتنی است این برنامه پیش از این شبکه رادیوئی فرهنگ پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو فرهنگ

تهیه کننده برنامه اصلی : شهناز دهکردي,

گوینده : فاطمه رکني,

کلید واژه : ادبيات, فيلم, سينما,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

20':48"

 

20':48" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon