no related item

شنونده: 1
دریافت: 8
بازدید: 1288

بهمن|95

28

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

زباله ها و اثرات جبران ناپذیرآن بر طبیعت

ایران صدا:خالی کردن زباله ها د رچنگل ها، علاوه بر آلودگی محیط زیست سلامت همسایگان جنگل را نیز تهدید می کند.

در گزارش تحلیلی، خانم ادهمی در مورد کشاورزی مکانیزه در ایران صحبت می کنند.

زباله یعنی پس‌مانده و باقی‌مانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلاً استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست. به محل دفن زباله‌های جامد اصطلاحاً خاک‌چال گفته می‌شود. اگرچه بارها و بارها به این موضوع مهم پرداخته شده است، اما این مشکل آن طوری که باید هنوز رفع نشده است؛ هر روز کامیون ‌های حمل زباله های برخی شهرها مرتب در حال رفت و آمد و تخلیه زباله در مناطق زیبای جنگلی هستند.

در بخش پایانی برنامه گزارشی از نمایندگان مردم در مجلس در مورد بودجه های کشاورزی ارائه می گردد.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مهرگان سوادکوهي,

گوینده : حميدرضا رضايي,

کلید واژه : کشاورزي, محيط زيست و کشاورزي,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

23':37"

 

23':37" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon