no related item

شنونده: 2
دریافت: 16
بازدید: 857

اسفند|95

04

14:0

مشاهير زنان مسلمان

زندگینامه حورا همسر امام سجاد (ع) مادر زیدبن على (ع)

ایران صدا : در این برنامه درباره زندگینامه حورا همسر امام سجاد (ع) مادر زیدبن على (ع) صحبت می کنیم.

حـورا هـمـسـر امـام سـجـّاد ومـادر زید شهید است . این بانو کنیزى بود که افتخار همسرى امام سجاد (ع) را یافت و فرزندانى از آن حضرت نصیب او گردید. او کنیزى شایسته و با نجابت بود که مختار ثقفى او را خرید و چون به نظرش بسیار با لیاقت بود، با خود گفت : مـن لیـاقـت ایـن زن را نـدارم ، او شـایـسـتـه على بن الحسین (ع) است و او را به عنوان هدیه اى ارزنـده ، خـدمـت امـام فـرسـتاد. امام باقر (ع) خطاب به زید فرمود: مادرى که تو را زاییده با نجابت بوده است .

ابوحمزه ثمالى گوید: امام سجاد (ع) فرمود شبى مشغول نماز بودم . در بین نماز، خواب بر من چیره شد. درخواب دیدم که در بهشت خدمت رسول خدا، على ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السلام هستم . آنان حوریه اى را بـه ازدواج مـن درآوردنـد و بـا آن حـوریـه ، آمـیـزش نـمـوده و نـزدیـک سـدره المـنـتـهـى غسل نمودم و برگشتم .

دراین حال ، شنیدم که هاتفى سه بار ندا داد: زید بر تو مبارک باد. از خواب بیدار شدم .گفتند: مردى بر در خانه ، شـما را مى طلبد. دیدم مردى که کنیزکى پوشیده و مقنعه زده همراه دارد بر در خانه ، منتظر من است . آن مرد گفت : من فرستاده مختار هستم او سلام رساند و گفت : این کنیزک را به همراه ششصد دینار خدمت شما هدیه مى کنم امام فرمود: او به زید حامله شد.

زندگینامه حورا همسر امام سجاد (ع) مادر زیدبن على (ع)


حـورا(۳۶۲) هـمـسـر امـام سـجـّاد ومـادر زید شهید است . این بانو کنیزى بود که افتخار همسرى امام سجاد (ع) را یافت و فرزندانى از آن حضرت نصیب او گردید. او کنیزى شایسته و با نجابت بود که مختار ثقفى او را خرید و چون به نظرش بسیار با لیاقت بود، با خود گفت : مـن لیـاقـت ایـن زن را نـدارم ، او شـایـسـتـه على بن الحسین (ع) است و او را به عنوان هدیه اى ارزنـده ، خـدمـت امـام فـرسـتاد. امام باقر (ع) خطاب به زید فرمود: مادرى که تو را زاییده با نجابت بوده است .

ابوحمزه ثمالى گوید:امام سجاد (ع) فرمود شبى مشغول نماز بودم . در بین نماز، خواب بر من چیره شد. درخواب دیدم که در بهشت خدمت رسول خدا، على ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السلام هستم . آنان حوریه اى را بـه ازدواج مـن درآوردنـد و بـا آن حـوریـه ، آمـیـزش نـمـوده و نـزدیـک سـدره المـنـتـهـى غسل نمودم و برگشتم .

دراین حال ، شنیدم که هاتفى سه بار ندا داد: زید بر تو مبارک باد. از خواب بیدار شدم و خود را تطهیر کرده نماز صبح را به جا آوردم که گفتند: مردى بر در خانه ، شـما را مى طلبد. دیدم مردى که کنیزکى پوشیده و مقنعه زده همراه دارد بر در خانه ، منتظر من است . آن مرد گفت : من فرستاده مختار هستم او سلام رساند و گفت : این کنیزک را به همراه ششصد دینار خدمت شما هدیه مى کنم امام فرمود: او به زید حامله شد.

سیره امام سجاد (ع) در ازدواج

در زمان رسول خدا (ص) مبارزه با امتیازات موهوم به صورتهاى مختلف انجام مى گرفت . در آن زمـان اشـراف سـعـى مـى کـردنـد بـا زنـان هـم طـبـقـه خـود ازدواج کنند. امتیازات طبقاتى ، نژاد، مـال و ثـروت ، مـلاکـهـاى بـرتـرى بـود و مـعـیـارهـاى فـضـیـلت ، تـقـوا و ایـمـان مـطرح نبود. رسـول خـدا (ص) بـراى بـرانـدازى رسوم و عادتهاى جاهلى و جایگزینى ضابطه هاى صحیح بـه جـاى آن ، تـلاش ‍ وسیعى به کار بست . امام سجاد (ع) به پیروى از سیره اجداد پاک خود این مبارزه را ادامه داد.

روزى امـام سـجـاد (ع) زن مؤ منى راخواستگارى وبا او ازدواج نمود. یکى از دوستان صمیمى امام چون آن زن را نمى شناخت و مى ترسید که مطابق معیارهاى مرسوم چنین زنى در شاءن امام نباشد از این ازدواج نگران بود آن مرد به پرس وجو از خانواده همسر امام پرداخت و مطلع شد که او از خـانـواده اى در طـایـفـه بـنـى شـیـبـان اسـت و خـانـواده او در آن طـایـفـه از مـقـام وموقعیت بالایى برخوردارند. پس خدمت امام رسید و عرض کرد:

(فدایت شوم ؛ من به خاطر ازدواج شما با این خانم ، پیوسته نگران بودم و با خودم مى گفتم : امـام با یک زن ناشناس ازدواج کرده است و مردم نیز چنین مى گفتند تا اینکه پس از تحقیق او را شـنـاخـتـم کـه از خـانـواده اى بـلنـد مـرتـبـه در بنى شیبان است .) امام فرمود: (من تو راخوش فکرتر از این مى دانستم ، بدان که خداوند، پستى رابه واسطه اسلام برطرف و نقص را به کـمـال و بخیل را به کریم مبدّل ساخته است .پس مسلمان ، پست ولئیم نیست و پستى ولئامت فقط همان پستى جاهلیت است .)

سـیـره پیامبر (ص) در مبارزه با امتیازات جاهلى ، ازدواج با کنیزان عفیف و پاکدامن و زن دادن به بـردگـان مـسلمان و مؤ من بود تا درعمل نشان دهد که برده بودن و کنیز بودن ، سبب پستى مقام نـیـسـت و تـنـهـا آزاد بـودن نـیـز بزرگى و فضیلت محسوب نمى شود؛ بلکه کرامت در ایمان و تـقـواسـت .

تهیه کننده اینترنتی: ويدا بابالو

دبیر سرویس: شايسته جبال باريزي

سرویس قرآن و معارف

منبع : راديو ايران

تهیه کننده برنامه اصلی : ويدا همراز,

گوینده : ژيلا اميرشاهي,

صدابردار : حجت الله توکلي,

کلید واژه : عاشورا, امام حسين(ع), مختار, حکومت اموي, کربلا,

 

 
مدت:

23':11"

 

23':11" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon