no related item

شنونده: 3
دریافت: 11
بازدید: 585

اسفند|95

26

12:30

شعبده شوم

سود اندیشه انحرافی غرب از عرفان‌های کاذب

ایران‌صدا: این برنامه شعبده شوم با با حضور حجت الاسلام رسول حسن زاده و حجت الاسلام حسین عرب موضوع جنبش معنوی تفکر نوین را بررسی می کند.

کارشناس/مهمان: حجت الاسلام حسين عرب (پژوهشگر حوزه عرفان هاي نوظهور), حجت الاسلام رسول حسن زاده (پژوهشگر پژوهشگاه المصطفي),  

حجت الاسلام حسین عرب در برنامه شعبده شوم با اشاره به بستر ظهور تفکر نوین، گفت: مباحث قانون جذب از شاخصه های مهم تفکر نوین به حساب می آید؛ در این نوع از تفکر کشف تمامی مناسبات سیاسی که محرک این جنبش باشد تا حد زیادی ممکن نیست.
وی همچنین در ادامه افزود: بسترهای اعتقادی و فرهنگی که در دنیای غرب مورد توجه است، زمینه ای شد برای ظهور جنبش تفکر نوین و در کنار این موضوع عواملی سیاسی هم در تحرک این تفکر موثر بوده است.
این پژوهشگر حوزه ی عرفان های نوظهور با اشاره به اواخر قرن 19 در جهان، اظهار داشت: در اواخر قرن 19 با به بن بست رسیدن دوران مدرنیته شرایط اجتماعی تغییر کرده و نگاه اسان گرایی افزایش می یابد و هیچ چیز برای انسان مورد قبول نبود مگر این که با چشم دیده شود.
وی با بیان این که اکثر عرفان های کاذب ریشه در اواخر قرن 19 و پایان مدرنیته دارند، گفت: تحرکات نظام سلطه در کنترل و شکل دهی به جنبش های معنوی در این تاریخ شدت گرفته و بسیار موثر بوده است.
در بخش دیگر این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رسول حسن زاده با اشاره به بستر پیدایش عرفان های نوظهور در جهان، گفت: بستر پیدایش این نوع از عرفان ها در دوران پست مدرن شکل گرفته و واکنشی است به پیامدهای دوران مدرنیته.
وی همچنین در ادامه با اشاره به شاخصه های تفکر پست مدرن، اظهار داشت: دوران پست مدرن تماما از شالوده شکنی، فرهنگ گریزی، نسبیت گرایی و شکل گیری فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر حرف می زند و علاوه بر این همواره رویکردی متافیزیکی را داشته است.
این پژوهشگر عرفان های نوظهور در خصوص یکی از معلمین جنبش تفکر نوین، گفت: معلمان تفکر نوین همواره از معنویتی حرف می زنند که فارغ و جدا از دین است.
وی با اشاره به انواع حوزه های تکفر نوین در دنیا، گفت: فرهنگ تفکر نویسن هرجای دنیا که باشد، وصله ای است که تمام باورهای خود را خواهد داشت.
حجت الاسلام حسن زاده با بیان این که عرفان های تفکر نوین در کلانشهرها ظهور بیشتری دارد، خاطر نشان کرد: با حاکمیت فرهنگ پست مدرن و فرهنگ غربی در شهر های بزرگ آموزه های انواع حوزه های تفکر نوین افزایش خواهد یافت.

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو گفت و گو

تهیه کننده برنامه اصلی : محمد طباطبايي,

گوینده : محمد طباطبايي,

کلید واژه : مدرنيته, جنبش معنوي تفکر نوين, شعبده شوم,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

52':50"

 

52':50" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon