no related item

شنونده: 1
دریافت: 8
بازدید: 481

اسفند|95

27

15:0

فرهنگنامه

ارتباطات سنتی و آیین ها

ایران صدا : در این برنامه درباره رابطه میان بین آیین ها و ارتباطات سنتی صحبت می کنیم.

ارتباطات سنتی به مفهومی که مورد نظر در این مقاله است، به طور عمده به ارتباطات انسانی، شفاهی، چهره به چهره و بی واسطه فردی و گروهی اطلاق می شود که به رغم ظاهر ساده و ابتدایی می تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد. این نوع ارتباطات گرچه به دلیل گسترده و پیچیده شدن جوامع انسانی کارکرد گذشته خود را از دست داده اند، اما هنوز هم از نفوذ و اعتبار خاصی برخوردارند، زیرا به طبیعت انسانی و نیازهای عاطفی و معنوی او نزدیک ترند. در عین حال ارتباطات نوین نیز هر جا براساس زیرساخت های ارتباطات سنتی شکل گرفته اند، موفق تر و کارآمدتر بوده اند.

این نوع ارتباطات در گذشته و پیش از پیدایی وسایل ارتباطی جدید تنها وسیله اطلاع رسانی، مبادله پیام ها و برقراری ارتباط بین افراد و گروه های مختلف اجتماعی بوده اند و در جوامعی که به لحاظ پیشینه تاریخی دارای نظام منسجم و کارآمد ارتباطات سنتی بوده اند، تامین نیازهای اطلاعاتی از طریق این شبکه برای عموم مردم به نوعی فرهنگ و عادت تبدیل شده است. به همین دلیل در کشورهایی که ارتباطات نوین بی توجه به چنین پشتوانه و پیشینه ای و بدون استفاده از عناصر موثر ارتباطات سنتی شکل گرفته اند، از نفوذ، اعتبار و کارآیی لازم برخوردار نیستند و شاید نتوانند اعتماد، همراهی و همدلی عمومی را به نحو مطلوب جلب کنند. شاید کار بزرگ امروز آشتی دادن و در خدمت یکدیگر قرار دادن این دو نظام و در عین حال تفکیک ویژگی ها، نقش ها و کارکردهای هر کدام به طور مستقل به ویژه در کشورهایی است که پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی گرانقدر، اصیل، خلاق و کارآمد دارند؛ چیزی که به جرأت می توان گفت در بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار گرفته و به عمد یا به سهو به حاشیه رانده شده است. شناخت کارکردها و قابلیت های شبکه ارتباطات سنتی، در کنار شبکه ارتباطات همگانی و نیز فناوری های نوین ارتباطی امکان بهره گیری از آن را در جهت اهداف توسعه ملی فراهم می سازد.

ارتباطات سنتی، به ویژه بخش مذهبی آن در مقاطع مختلفی از تاریخ دو قرن اخیر ایران، نقش و کارآیی خود را به ظهور رسانده است. البته این بدان معنا نیست که زمینه های عینی جنبش های اجتماعی را نادیده بگیریم و ارتباطات سنتی را عامل پیدایی یا نضج آنها بدانیم. هدف، بازنمایی نقشی است که شبکه ارتباطات سنتی در شکل گیری و تکوین جنبش های معاصر ایران ایفا کرده است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که به طور کلی میان ارتباطات سنتی و رسانه های کوچک باید تمایز قائل شد، زیرا در ارتباطات سنتی، اصولاً استفاده از تکنولوژی به مفهوم امروزی آن مورد نظر نیست و این نوع ارتباطات غالباً از نظر طبقه بندی در زمره ارتباطات میان فردی و گروهی قرار می گیرند ولی در رسانه های کوچک، نظیر نوار کاست و سیستم های صوتی، تکنولوژی های جدید نیز به کار گرفته می شوند. بنابراین شاید بتوان آنها را به دو نوع رسانه های کوچکِ سنتی و رسانه های کوچکِ نوین تقسیم کرد.

اما باید اذعان کرد که امروزه دیگر ارتباطات سنتی نیز نمی تواند بدون استفاده و کاربرد تکنولوژی های جدید، نفوذ و تاثیر خود را در رقابت با رسانه های الکترونیک و رسانه های نوین همچون گذشته حفظ کند. بنابراین، استفاده از تکنولوژی های جدید و در عین حال ساده در ارتباطات سنتی امروزی تقریباً اجتناب ناپذیر شده است. در این مطالعه هر جا از ارتباطات سنتی یاد می شود، بیشتر ارتباط گران سنتی (سخنرانان، وعاظ، نقالان و ...)، پیام های خاص ارتباطات سنتی (مذهبی، سیاسی، ایدئولوژیک، فولکلوریک و ...)، شیوه های القا و تاثیرگذاری (وعظ، خطابه، روضه خوانی، نقالی و ...) و حتی مکان های خاص ارتباطات سنتی (مسجد، قهوه خانه، تکیه و ...) مورد نظر هستند، نه وسایل و ابزارهای مورد استفاده برای توسعه دادن حوزه انتشار آنها.
آیین‌ها کارهای نمادین، متعارف و مرسومی هستند که در جامعه‌های انسانی برای بهره گرفتن از نیروهای فراطبیعی انجام می‌شوند.[۱]

رهبری و اجرای آیین‌ها می‌تواند به دست افراد خاص آن جامعه (مانند کاهنان، غیب‌گویان، جادوگران و ساحران و شمن‌ها) انجام شود و یا افراد عادی نیز آن را انجام دهند. همچنین ممکن است آئین‌ها به طور آشکار و یا در خفا انجام شوند.

ریشهٔ این واژه از زبان ترکی و از واژه اویون Oyun به معنی رقص بوده است . با توجه به اینکه در گذشته تمامی مراسم مربوط به ماوراءالطبیعه با رقص همراه بوده، در حال حاضر این لغت به معنی مراسم نیز کاربرد یافته و به فارسی وارد شده است
گفتنی است این برنامه پیش از شبکه رادیویی صدای آشنا پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: ويدا بابالو

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو صداي آشنا

تهیه کننده برنامه اصلی : مرضيه طبرستاني,

گوینده : زهرا تقي ملا,

نویسنده : سعيد اسلام زاده,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

47':09"

 

47':9" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon