no related item

شنونده: 1
دریافت: 7
بازدید: 820

اسفند|95

05

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

اهمیت جنگل های ایران توران

ایران صدا: مساحت جنگل‌های منطقه اکولوژیکی ایران تورانی كه قسمت اعظم فلات مركزی ایران را در برگرفته 4666941 هکتار است. این منطقه بر اساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقه كوهستانی با آب و هوای سرد و منطقه جلگه‌ای با آب و هوای بیابانی و گرم و خشك تقسیم می‌شود.

کارشناس/مهمان: مهندس امين پور,  

در بخش گزارشی برنامه گزارش تحلیلی در مورد ظزفیت ها و چالش های کشاورزی ایران می شنویم. اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولت ها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد، که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد:
عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است
عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند.
در بخش دیگر برنامه به جنگل های ایران تورانی پرداخته می شود. ناحیهٔ رویشی ایران تورانی با مساحتی حدود ۱/۴ میلیون هکتار، جزو مناطق خشک و نیمه خشک بوده و قسمت عمدهٔ فلات مرکزی ایران را در برگرفته است. نوسان حرارت در این ناحیه بسیار شدید است به نحوی که شدت حرارت تابستان در آن مشابه صحراهای آفریقا و سرمای زمستان آن از سرمای ناحیهٔ مدیترانه شدیدتر است. این ناحیه بر اساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقهٔ کوهستانی با آب و هوای سرد و منطقهٔ جلگه‌ای با آب و هوای بیابانی و گرم و خشک تقسیم می‌شود. هر چند که شرایط جوی منطقه‌ای موجب پراکندگی و فاصلهٔ زیاد درختان شده اما به دلیل وسعت زیاد این ناحیه دارای گونه‌های گیاهی متنوع می‌باشد به نحوی که ۶۹ درصد فلور ایران در آن قرار گرفته است.
ناحیه ایران و تورانی در مرکز ایران پراکنده شده‌اند. استان خراسان در این ناحیه از پوشش‌های گیاهی ایران قرار می‌گیرد. استان خراسان حدود 1/5 سطح کشور ایران را دارا است ولی 1/3 این استان را کویر و بیابان می‌پوشاند. اصلی‌ترین تیپ‌های گیاهی در این استان عبارت‌اند از:
پسته و بادام
ارس
درمنه و گون
تاغ
در بخش دیگر برنامه برگزیده ایی از کتاب مبانی اقتصاد محیط زیست تالیف دکتر حسن زادگان را می شنویم.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس ورزش و سلامت

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مهرگان سود کوهي,

گوینده : حميدرضا رضايي,

کلید واژه : کتاب مباني اقتصاد محيط زيست, کشاورزي ايران, جنگل هاي ايران توراني,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

23':14"

 

23':14" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon