no related item

شنونده: 1
دریافت: 11
بازدید: 993

اسفند|95

12

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

ارزیابی و ارزش گذاری منابع طبیعی

ایران صدا: ارزش مالی منابع طبیعی چیست؟

کارشناس/مهمان: حسن کريم زادگان,  

یکی از عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی و محیط‌ زیست عدم‌آگاهی از ارزش‌های اقتصادی این منابع است؛ به‌ویژه آنکه در کشور ما هنوز سازوکاری برای ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی فراهم نشده است؛ اینکه یک تالاب یا یک هکتار رویشگاه جنگلی چه ارزشی دارد، نه‌تنها برای عموم مردم و حتی گاهی برای مسولین اجرایی مفهومی ندارد، که بسیاری از دست‌اندرکاران منابع طبیعی و محیط‌ زیست هم پاسخ روشنی برای این پرسش ندارند.

ارزیابی اقتصادی بدین معنی است، که ما اثرات زیست محیطی را بر حسب مبالغ پولی بیان می کنیم. تحلیل هزینه_فایده، قدیمی ترین روش ارزیابی اقتصادی است که در آن هزینه و منافع یک پروژه برای بیان میزان سودمند بودن آن، مورد بررسی قرار می گیرند. نظریه تحلیل هزینه_فایده هیچ محدودیتی در مورد ماهیت هزینه ها و منافع پروژه اعمال نمی‌کند. یعنی تمام هزینه ها و منافعی که بر محیط زیست وارد می شود نیز بخشی از مطالعه هزینه_فایده خواهد بود.

در بخش دیگر برنامه گزارشگر با نمایندگان مردم در مجلس در مورد بودجه ها و اهمیت افزایش این بودجه در بخش کشاورزی صحبت می کند.
در بخش دیگر برنامه، در مورد منابع طبیعی و جنگل ها گزارشی می شنویم.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مهرگان سوادکوهي,

گوینده : حميدرضا رضايي,

کلید واژه : بودجه هاي کشاورزي, ارزش منابع طبيعي, کشاورزي ايران,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

26':50"

 

26':50" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon