no related item

شنونده: 1
دریافت: 18
بازدید: 837

اسفند|95

25

14:0

مشاهير زنان مسلمان

شرح زندگانی ام فروة مادر امام صادق (ع) و ام داوود مادر رضاعی ایشان

ایران صدا : در این برنامه درباره زندگانی ام فروة مادر امام صادق (ع) و ام داوود مادر رضاعی ایشان صحبت می کنیم.

امّ فَرْوه همسر امام باقر (ع) و مادر امام صادق (ع). وی دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است و از طرف مادر نیز به ابوبکر می‌رسد.‌ ام فروه بانویی نیکوکار بوده که امام صادق (ع) وی را تمجید کرده‌است. وی را راوی حدیث نیز دانسته‌اند.
ام فروه، همسر امام باقر (ع) و مادر امام صادق (ع)، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بود. پدرش قاسم از افراد مورد اطمینان و اصحاب امام سجاد (ع) بود و به فقیه اهل حجاز شهرت داشت. ام فروه در قبرستان بقیع مدفون است.

نام مادر امام صادق (ع)، فاطمه یا قریبه و کنیه‌اش،‌ ام فروة یا‌ ام قاسم بود. مادر وی اسماء دختر عبدالرحمن بن ابی بکر بود.
امام صادق (ع) درباره مادرش فرموده است: «مادرم مؤمن، متقی و نیکوکار بود و خدا نیکوکاران را دوست دارد.» مسعودی وی را از پرهیزکارترین زنان زمان خویش می‌دانسته است.مامقانی او را بانویی با تقوی و نیکوکار بیان نموده‌است. فضائل این بانو تا آن‌جا بوده که برخی امام صادق (ع) را ابن المکرمه(پسر بانوی کریم) می‌خواندند.
ام داود، همسر حسن مثنی و مادر رضاعی امام صادق(ع) است. کنیه او از نام فرزندش داوود بن حسن گرفته شده است. در نام او اختلاف است. برخی او را حبیبه و برخی فاطمه دانسته‌اند. تمام کسانی که درباره او سخن گفته‌اند، شرح حالش را همراه با نقل ماجرای اعمال ام داوود نقل کرده‌اند. او این دعا را برای رهایی فرزندش از زندان، از امام صادق(ع) آموخت و روایت کرد.
ام داوود ماجرایش را چنین نقل کرده است: منصور دوانیقی لشکری به مدینه فرستاد و با محمدبن عبداللّه بن حسن مثنی جنگید و او و برادرش ابراهیم را کشت.
منصور همچنین عبداللّه محض، پدر محمد و ابراهیم را با تعدادی از سادات حسنی دستگیر و اسیر کردند و به بند و زنجیر کشیده بودند و فرزند من داوود هم در میان آنان بود که او را از مدینه به بغداد منتقل نمودند و به سیاه چال زندان انداختند.
داوود، مکنی به ابوسلیمان همسر ام کلثوم، دختر امام سجاد(ع) است. او را از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) دانسته‌اند.گفته‌اند داوود از جانب برادرش، عبدالله محض، تولیت صدقات امام علی(ع) را بر عهده داشته است. بنا بر قراین، او همراه با تنی چند از سادات حسنی در مخالفت با منصور، خلیفه عباسی به زندان افتاد و مدت‌ها از او خبری نشد. ام داوود به همین جهت نزد امام صادق(ع) رفت. امام با مشاهده وضعیت ام داوود او را به خواندن دعای استفتاح فراخواند و گفت: «چرا از خواندن دعای استفتاح غفلت کرده‌ای؟ مگر نه اینکه به وسیله این دعا درهای آسمان گشوده می‌شود و فرشتگان الهی، دعا کننده را مژده اجابت می‌دهند و هیچ حاجتمند و دعا کننده‌ای مایوس نمی‌شود و خداوند پاداش خواننده آن را بهشت قرار داده است؟»

بنا بر همین نقل، امام صادق(ع) پس از آموختن دعای استفتاح و اعمال مربوط به آن به‌ام داوود، فرمود: «آنچه را به تو یاد دادم حفظ کن و مراقب باش تا از نزد تو خارج نشود و به دست غیر نرسد. این دعایی شریف است و در آن اسم اعظم خداست. اسمی که اگر به آن خوانده شود مستجاب شود؛ اگرچه آسمان‌ها و زمین به هم چسبیده باشند. برای هر کس این دعا را بخواند استجابت است، خواه مرد باشد و خواه زن. اگر جن و انس دشمن فرزند تو باشند، این دعا تو را کفایت و زبانشان را لال می‌کند.»

ام داوود می‌گوید:«امام این دعا را برای من نوشت و به خانه برگشتم تا ماه رجب رسید و دستورهای امام را آنگونه که گفته بود انجام دادم. شب هنگام خسته شدم و به خواب رفتم. در خواب جمعی از فرشتگان و صابران و شهدا و عباد را که بر آنها درود فرستاده بودم دیدم و نیز پیامبر(ص) را دیدم که به من فرمود:«ام داوود! این جماعت شفیعان تو هستند که برایت دعا کرده‌اند و مژده می‌دهند که حاجت تو برآورده شده است.» ام داوود گوید از خواب برخاستم به‌اندازه‌ای که یک سوار تیزرو از عراق به مدینه بیاید گذشت که ناگهان در باز شد و فرزندم بر من وارد گردید.»

تهیه کننده اینترنتی: ويدا بابالو

دبیر سرویس: شايسته جبالبا رزي

سرویس قرآن و معارف

منبع : راديو ايران

تهیه کننده برنامه اصلی : ويدا همراز,

گوینده : مريم نشيبا,

صدابردار : ناصر سليماني,

کلید واژه : ام داوود, امام صادق (ع), ام فروة مادر امام صادق (ع),

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

27':49"

 

27':49" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon