no related item

شنونده: 1
دریافت: 14
بازدید: 787

اسفند|95

29

12:30

بازيگران عصر پهلوي

ساواک در رژیم پهلوی

ایران صدا: در سیزده سالی که مقارن با نخست وزیری هویدا بود، ساواک نقش بسیار پررنگی در دستگیری مخالفان ایفا می کرد.

تعقیب و مراقبت همه اقشار، شکنجه کردن زندانیان سیاسی، بازداشت مردم به دلائل مختلف، نگهداری بازداشتی ها در اتاق هایی نمور و فاقد هرگوه امکانات زیستی، از اقدامات ساواک بود.
مدت محکومیت زندانیان آشکار نبود و بسیاری از زندانیان پس از طی محکومیت به دلائل گوناگونی آزاد نمی شدند.
اما رژیم شاه مدعی بود که این زندانانیان، سیاسی نیستند و تنها مجرمین معمولی اند .
شکنجه کردن، یکی ار روش های معمول ساواک برای زندانیان، به ویژه روحانیون بود.
حوزه قدرت ساواک در کل کشور جریان داشت و شکنجه در همه ی کشور رواج داشت.
بخشی از سیاست ساواک در تهدید خلاصه می شد و ایجاد رعب و وحشت تا مردم خیال مخالفت به سرشان نزند.
این نیروی سرکوبگر، در بین دانشجویان و مردم عادی اعمال نقش می کرد ...

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس سیاسی

منبع : راديو ايران

تهیه کننده برنامه اصلی : فريبا فاضل,

گوینده : مهران دوستي,

کلید واژه : ساواک, پهلوي, زندانيان سياسي,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

10':14"

 

10':14" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon