no related item

شنونده: 22
دریافت: 66
بازدید: 811

فروردین|96

01

17:0

مهارتهاي اقتصادي

بازاریابی چیست و چه مفاهیمی را در برمی‌گیرد

ایران‌صدا: بازاریابی ‌یعنی ‌همگراسازی ‌همه ‌فعالیت‌های ‌شرکت ‌در ‌مسیر ‌فروش ‌بیشتر. در واقع مهم نیست که بازاریابی را چه تعریف کنیم.

کارشناس/مهمان: پرويز درگي کارشناس اقتصادي,  

در واقع مهم نیست که بازاریابی را چه تعریف کنیم. مهم این است که بدانیم نمی‌شود در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی به فعالیت اقتصادی ادامه داد و باز مهم تر این که: بازاریابی همان تبلیغات نیست!
بازاریابی ارایه محصول یا خدمت مناسب در بازار مناسب با قیمت مناسب است. ضمن این که اقدامات تبلیغاتی کوتاه مدت را نباید با بازاریابی اشتباه گرفت، در بازاریابی باید از مفاهیم ، تعاریف روشن داشت و به زمین و زمان به صورت بلندمدت نگریست.
بازاریابی به همه کسب و کارها مربوط می شود. اما هنوز به درستی شناخته شده نیست و اغلب با تبلیغات و فروش اشتباه می‌شود.
بازاریابی بحثی درباره مشتریان و بازار است. یک شرکت برای آن که موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است.
بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه‌های خبری و قیمت های منطقی است.
برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف، محصولات، نگرش‌ها و کنش‌های همه بخش‌های شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشند. تازه وقتی همه این‌ها فراهم بود، مدام باید در صحنه حضور داشت. در ضمن یادتان باشد انتشار کافی نیست. شرایط مدام در حال تغییر است و نمی‌توان صرفا به اشتهار شرکت تکیه کرد.
در بازاریابی نوین نگاه سازمان از برون به درون است ، یعنی اینکه نیازها و خواسته های مشتریان است که برنامه های طراحی ، تولید و نحوه فروش و دیگر خدمات را مشخص می کند نه دیدگاه و نظرات صرف مدیران سازمان .

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

دبیر سرویس: محمد مهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : رضا عزتي,

گوینده : فرخي نزاد,

کلید واژه : مشتري, كالا, توليد, فعاليتهاي بازاريابي,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

45':39"

 

45':39" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon