no related item

شنونده: 2
دریافت: 30
بازدید: 770

فروردین|96

02

20:0

فصل شکوفايي

تاثیر آرامش خانواده بر شخصیت جوانان

ایران صدا: والدین، کلیدی ترین نقش را در دلنشین کردن محیط خانواده بر عهده دارند.

کارشناس/مهمان: دکتر محسن منصوبي فر,  

آرامش حاکم بر خانواده بر شکل گیری شخصیت و رفتار نوجوانان و جوانان تاثیر بسیار زیادی دارد.
آدم های سالم محصول خانواده های سالم هستند. این سلامت می تواند در جنبه های گوناگون فردی معنی شود.
بدون در نظر گرفتن ژنتیک، جامعه و گروه همسالان، خانواده، بیشترین تاثیر را در فرآیند رشد شخصیتی جوان بر عهده دارد.

یک خانواده سالم باید مانند یک تیم قوی و فعال عمل کند. هریک از اعضا تیم باید در جهت منافع هم گام بردارند. به اشتباهات شان اعتراف کنند. عذرخواهی کنند و برای رفع مشکلات شان تلاش کنند.
این تیم اگر به هم اعتماد داشته باشند، به هم احترام بگذارند و در برابر خطاهای هم شکیبایی به خرج دهند، نتایج موفقیت باری را شاهد خواهند بود که یکی از آنها آرامش و شادی است.


تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو جوان

تهیه کننده برنامه اصلی : سيدغفوري,

گوینده : مهرپاک,

کلید واژه : جوانان, خانواده, آرامش,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

53':10"

 

53':10" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon