no related item

شنونده: 7
دریافت: 26
بازدید: 705

فروردین|96

09

20:0

فصل شکوفايي

آزمون های زندگی

ایران صدا: آرامش، گام نخست در عبور از آزمون های زندگی است.

کارشناس/مهمان: سلطاني,  

احساس امنیت در زندگی سبب ساز آرامش است.
در سایه امنیت و آرامش، جوانان می توانند در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی تصمیم هایی درست و اساسی بگیرند و در برابر عوامل استرس زا، بیش از پیش انعطاف پذیری نشان دهند.
آرامش روحی و امنیت روانی سبب می شود تا شرایط نامطلوب و حوادث پیش بینی نشده بهتر مدیریت شوند.
یاد خدا، دوری از محیط های تنش زا، اعتماد به نفس، داشتن مهارت بالا در کارها همه و همه باعث ایجاد آرامش در جوانان است.
با آرامش و روحیه شاد فرد در اندیشیدن و اخذ راه حل های مدبرانه در برابر مشکلات زندگی موفق تر عمل می کند.
در این برنامه به فصل امتحانات و کنکور اشاره شده است و روش های دوری از تنش و فشارهای عصبی را به جوانان و خانواده ها گوشزد می کند.
همچنین به شیوه های موثر مطالعه در ایجاد تعادل روحی و آرامش اشاراتی می شود.

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو جوان

تهیه کننده برنامه اصلی : سيدغفوري, سيدغفوري,

گوینده : معاوني,

کلید واژه : آرامش در خانواده, خانواده, تنش,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

54':35"

 

54':35" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon