شنونده: 10
دریافت: 7
بازدید: 2341

خرداد|92

27

13:47

بانک مرکزی خسارت پرداخت می‌کند بشنوید

ایران صدا: بانک مرکزی از محل منابع حاصل از تراکنش ناموفق بانکها، مبلغ جبرانی به مشتریان می‌پردازد. این خسارت بابت خدمات پرداخت الکترونیکی بین بانکی که منجر به مغایرت می‌شود، قابل پرداخت خواهد بود.

شما را به شنیدن این گزارش دعوت می کنیم.

سردبیر: هادي ماهر

تهیه کننده اینترنتی: فرشته ساماني

اجتماعی

 

منبع :خبر راديو

 
  • 6':26"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

6':26"

 

ایمیل شما:

email icon