شنونده: 3
دریافت: 5
بازدید: 2195

تیر|92

18

22:17

ساخت یک میلیون و 600 هزار واحد روستایی بشنوید

ایرانصدا: جشن پایان ساخت یک میلیون و 600 هزار منزل روستایی فردا با حضور رییس جمهور در روستای شیرینک از توابع شهرستان بردسیر برگزار می شود.

توضیحات آقای محمد جعفری معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمان را در صدای شاهد بشنوید.

سردبیر: هادي ماهر

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

اجتماعی

 

منبع :خبر راديو

 
  • 1':01"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

1':36"

 

0':35" | صداي معرفي خبر

ایمیل شما:

email icon