شنونده: 5
دریافت: 5
بازدید: 2361

تیر|92

30

14:53

مهاجرت معکوس در استان فارس بشنوید

ایران صدا:درپی بارش رحمت الهی و پر آب شدن رودخانه ها و چاههای روستاهای شهرستان خرامه در استان فارس روستائیانی که مجبور به کوچ شده بودند به روستاهای خود باز گشتند.

گزارش را در همین ارتباط از صوت شاهد بشنوید.

سردبیر: هادي ماهر

تهیه کننده اینترنتی: پاکزاديان

اجتماعی

 

منبع :خبر راديو

 
  • 1':15"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

1':43"

 

0':28" | صداي معرفي خبر

ایمیل شما:

email icon