شنونده: 4
دریافت: 4
بازدید: 1776

خرداد|93

04

16:8

"هوو" باز هم حادثه آفرید! بشنوید

ایران صدا: روز جمعه دوم خرداد، نقص فنی در ترمز یک دستگاه تریلر هوو در جاده جاجرود، در شرق تهران موجب برخورد آن با 12 خودرو شد که بر اثر آن 11 تن از هم‌وطنان ما مجروح شدند.

در گزارشی که خواهید شنید به علل حوادث هوو پرداخته شده است.

سردبیر: هادي ماهر

تهیه کننده اینترنتی: فرشته رحماني ساماني

اجتماعی

 

منبع :خبر راديو

تصوير شاهد خبر
 
  • 5':29"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

5':29"

 

ایمیل شما:

email icon