شنونده: 3
دریافت: 2
بازدید: 1659

فروردین|94

31

9:9

رییس مجلس:

آمریکا به‌دنبال به‌هم‌زدن میز مذاکره است بشنوید

ایران‌صدا: رئیس‌مجلس گفت: آمریکا به‌دنبال به‎‌هم‌زدن میز مذاکره با ایران است.

رئیس‌مجلس در آغاز جلسه‌ی علنی مجلس، با اشاره به مصوبه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی سنای آمریکا برای نظارت بر توافق احتمالی با ایران گفت: معلوم است که آمریکا به دنبال به‎‌هم‌زدن میز مذاکره با ایران است و مذاکره‌کنندگان محترم باید با توجه بیشتر صحنه‌ی مذاکرات را مدیریت کنند و برای حالات مختلف سناریوهای بدیل را مبنا قراردهند.
گزارش صدای شاهد را بشنوید.

سردبیر: عماد پيران

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

اجتماعی

 

منبع :راديو تهران

 
  • 0':38"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

0':38"

 

ایمیل شما:

email icon