شنونده: 12
دریافت: 4
بازدید: 354

اسفند|95

10

15:0

ماهیگیری سودجویان با تن‌های ماهی فاسد! بشنوید

ایران‌صدا: برخی تن‌های ماهی فاسد با دستکاری تاریخ مصرف دوباره سر از بازار درآورده‌اند.

این گزارش به موضوع تهدید سلامت مردم با بازگرداندن تن‌های ماهی تاریخ مصرف گذشته به چرخه بازار پرداخته است.

سردبیر: مهران رهبر حقيقت

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

تصوير شاهد خبر
 
  • 5':11"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

5':11"

 

ایمیل شما:

email icon