شنونده: 2
دریافت: 1
بازدید: 226

اسفند|95

21

13:56

« نه» به چهارشنبه سوزی بشنوید

ایران صدا: کمپین « نه، به چهارشنبه سوزی، به احترام آتش نشانان شهید، راه اندازی شد.

سعید شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، به منظور کاهش خطرات ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال کمپین
« نه، به چهارشنبه سوزی » را راه اندازی کرد.

توضیحات مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران را در صدای شاهد بشنوید.

سردبیر: مهران رهبرحقيقت

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

اجتماعی

 

منبع :راديو فرهنگ

تصوير شاهد خبر
 
  • 0':46"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

0':46"

 

ایمیل شما:

email icon