شنونده: 2
دریافت: 6
بازدید: 211

فروردین|96

31

15:20

مروری بر پرکاربردترین کلمات انتخاباتی نامزدها بشنوید

ایران‌صدا: نامزدهای انتخاباتی در صحبت‌های خود کلیدواژه‌های خاصی را بیشتر به کار می‌برند.

این گزارش خبری به موضوع کلمات پرکاربردی که نامزدهای انتخاباتی در صحبت‌های خود استفاده می‌کنند، پرداخته است.

سردبیر: مهران رهبر حقيقت

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

تصوير شاهد خبر
 
  • 3':43"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

3':43"

 

ایمیل شما:

email icon