شنونده: 1
دریافت: 5
بازدید: 287

اردیبهشت|96

04

13:20

شما می خواهید چه کاره شوید؟ بشنوید

هفته اول اردیبهشت مصادف است با هفته مشاغل که به همین مناسبت به کلاس درس کودکان کار در منطقه 15 تهران رفتیم و از آن ها پرسیدیم که می خواهید در آینده چه کاره شوید؟

رضایت شغلی، یعنی فرد شغلش را دوست می دارد، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود؛ بلکه ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون، سبب می گردد شاغل از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از آن راضی است و لذت می برد. نکته در خور توجه این که در کشور ما، پس گذشت ربع قرن از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هنوز مسأله شغل و رضایت شغلی به صورت کارشناسانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و راهکارها و راهبردهای پایداری آن ارائه نشده است.

آموزش مهارت های شغلی، باید با استعدادهای فرد مناسب باشد؛ چنان که ابوعلی سینا گفته است: هر شخصی پس از آموختن قرآن و پایه های آغازین زبان، باید مطابق استعدادش آموزش یابد. او باید در پی پیشه و فنی برود که طبعا در خورآن است و نباید از آرزوها و هوس هایش پیروی کند. هم چنین به نظرخواجه نصیرالدین طوسی، هدایت شغلی و آموزش هر فرد باید بر اساس استعداد و توان او انجام گیرد تا موجبات موفقیت او در زندگی آینده اش فراهم شود.

انتخاب شغل، مسأله ساده ای نیست و برخی از جوانان به دلیل نداشتن تجربه کافی در برخورد با جمع و عدم مهارت، اغلب در انتخاب شغل، دچار اشکال و سردرگمی می شوند؛ زیرا: شرایط انتخاب تمام شغل ها یکسان نیست و عوامل اجتماعی و فرهنگی در انتخاب شغل مؤثرند. نیز همه شغل ها از درآمد و منزلت اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند و بازار کاردر انتخاب شغل، نقش مهمی دارد.

در این کلاس از بچه ها پرسیدیم که به کدامیک از کلاس های درس علاقمندند و تمام هفته انتظارش را می کشند؟ ریاضی، فارسی، زبان انگلیسی، کامپیوتر، علوم و کلاس های متفاوتی را عنوان کردند و تک تک شان از آرزوها و آمال هایی گفتند که برای رسیدن به شغل مورد علاقه شان تصور می کردند...

سردبیر: مهران حقيقت رهبر

تهیه کننده اینترنتی: ويدا بابالو

اجتماعی

 

منبع :ايرانصدا

تصوير شاهد خبر
 
  • 4':25"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

4':25"

 

ایمیل شما:

email icon