شنونده: 3
دریافت: 5
بازدید: 2514

اردیبهشت|91

19

16:0

بیمارستان‌های روانی _ کیفری ، در کشور راه اندازی می‌شوند بشنوید

ایران صدا: سازمان پزشکی قانونی از نیاز کشور به بیمارستان‌های روانپزشکی کیفری گفته است.
هم اکنون بیماران روانی عادی و کیفری در کنار هم نگهداری می شوند.

وزارت بهداشت از پیشنهاد راه‌اندازی بیمارستا‌ن‌های روانی - کیفری استقبال کرده است.
همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و پیش زمینه آن را تدوین لایحه‌ای از طرف قوه قضائیه و ارسال آن از سوی دولت به مجلس دانست.

اما دلیل نبود چنین بیمارستان‌هایی در کشور چیست؟

سردبیر: هادي ماهر

تهیه کننده اینترنتی: فرشته ساماني

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

 
  • 6':25"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

6':25"

 

ایمیل شما:

email icon