شنونده: 20
دریافت: 24
بازدید: 2494

خرداد|91

03

15:32

مهریه ، 500 جلد کتاب بشنوید

ایران صدا: به تازگی در تهران ، خطبه عقد دو کتاب خوان حرفه ای برگزار شد که مهریه عروس خانم 500 جلد کتاب بود.
بهای کل کتاب ها هم 5 میلیون تومان تعیین شد تا طبق شرع، میزان مهریه معلوم باشد.

یکی از طرفداران این نوع مهریه ، علیرضا افتخاری خواننده معروف اصفهانی است که پیشتر گفته بود: خوب است عروس خانم ها کتاب های ارزشمند ادبیات فارسی همچون حافظ و سعدی را مهریه خود قرار دهند.

این گزارش جالب را بشنوید...

سردبیر: هادي ماهر

تهیه کننده اینترنتی: فرشته ساماني

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

 
  • 5':57"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

5':57"

 

ایمیل شما:

email icon