صدای کودک

 

هم اکنون بشنوید:
خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو
سپس می شنوید:
قطار قطار ستاره (تمساح) | 37 دقیقه بعد
درست غذا خوردن، ضامن سلامتی! | 49 دقیقه بعد
شنا، یه ورزش ضروری برای همه | 62 دقیقه بعد
آنونس کانال کودک | 77 دقیقه بعد
شادی شادی خنده | 77 دقیقه بعد
بادبادک | 89 دقیقه بعد


برنامه های امروز
 • |آنونس کانال کودک00:00

  |گفت‌وگوی رنگ‌ها00:00

  |باغچه ی کوچک (یک قصه ما می گوییم یک ...00:11

  |شب بخیر کوچولو00:26

  |آنونس کانال کودک00:38

  |خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو00:38

 • |قطار قطار ستاره (تمساح)01:16

  |درست غذا خوردن، ضامن سلامتی!01:28

  |شنا، یه ورزش ضروری برای همه01:42

  |آنونس کانال کودک01:57

  |شادی شادی خنده01:58

 • |بادبادک02:10

  |بوی گل آفتاب02:12

  |آی قصه قصه قصه (قصه‌ی اژدهایی که از ...02:26

  |عقاب و سمور02:39

  |مرد پشمالو02:54

 • |آنونس کانال کودک04:06

  |گفت‌وگوی رنگ‌ها04:06

  |باغچه ی کوچک (یک قصه ما می گوییم یک ...04:17

  |شب بخیر کوچولو04:32

  |آنونس کانال کودک04:44

  |خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو04:44

 • |قطار قطار ستاره (تمساح)05:22

  |درست غذا خوردن، ضامن سلامتی!05:34

  |شنا، یه ورزش ضروری برای همه05:48

 • |آنونس کانال کودک06:04

  |شادی شادی خنده06:04

  |بادبادک06:16

  |بوی گل آفتاب06:18

  |آی قصه قصه قصه (قصه‌ی اژدهایی که از ...06:32

  |عقاب و سمور06:45

 • |مرد پشمالو07:00

 • |آنونس کانال کودک08:12

  |گفت‌وگوی رنگ‌ها08:12

  |باغچه ی کوچک (یک قصه ما می گوییم یک ...08:24

  |شب بخیر کوچولو08:38

  |آنونس کانال کودک08:50

  |خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو08:51

 • |قطار قطار ستاره (تمساح)09:28

  |درست غذا خوردن، ضامن سلامتی!09:41

  |شنا، یه ورزش ضروری برای همه09:55

 • |آنونس کانال کودک10:10

  |شادی شادی خنده10:10

  |بادبادک10:22

  |بوی گل آفتاب10:24

  |آی قصه قصه قصه (قصه‌ی اژدهایی که از ...10:38

  |عقاب و سمور10:51

 • |مرد پشمالو11:06

 • |آنونس کانال کودک12:18

  |گفت‌وگوی رنگ‌ها12:18

  |باغچه ی کوچک (یک قصه ما می گوییم یک ...12:30

  |شب بخیر کوچولو12:44

  |آنونس کانال کودک12:56

  |خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو12:57

 • |قطار قطار ستاره (تمساح)13:34

  |درست غذا خوردن، ضامن سلامتی!13:47

 • |شنا، یه ورزش ضروری برای همه14:01

  |آنونس کانال کودک14:16

  |شادی شادی خنده14:16

  |بادبادک14:28

  |بوی گل آفتاب14:30

  |آی قصه قصه قصه (قصه‌ی اژدهایی که از ...14:44

  |عقاب و سمور14:57

 • |مرد پشمالو15:13

 • |آنونس کانال کودک16:24

  |گفت‌وگوی رنگ‌ها16:24

  |باغچه ی کوچک (یک قصه ما می گوییم یک ...16:36

  |شب بخیر کوچولو16:50

 • |آنونس کانال کودک17:03

  |خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو17:03

  |قطار قطار ستاره (تمساح)17:40

  |درست غذا خوردن، ضامن سلامتی!17:53

 • |شنا، یه ورزش ضروری برای همه18:07

  |آنونس کانال کودک18:22

  |شادی شادی خنده18:22

  |بادبادک18:35

  |بوی گل آفتاب18:36

  |آی قصه قصه قصه (قصه‌ی اژدهایی که از ...18:50

 • |عقاب و سمور19:03

  |مرد پشمالو19:19

 • |آنونس کانال کودک20:30

  |گفت‌وگوی رنگ‌ها20:30

  |باغچه ی کوچک (یک قصه ما می گوییم یک ...20:42

  |شب بخیر کوچولو20:56

 • |آنونس کانال کودک21:09

  |خرگوش زرنگ و پلنگ ترسو21:09

  |قطار قطار ستاره (تمساح)21:46

  |درست غذا خوردن، ضامن سلامتی!21:59

 • |شنا، یه ورزش ضروری برای همه22:13

  |آنونس کانال کودک22:28

  |شادی شادی خنده22:28

  |بادبادک22:41

  |بوی گل آفتاب22:42

  |آی قصه قصه قصه (قصه‌ی اژدهایی که از ...22:56

 • |عقاب و سمور23:10

  |مرد پشمالو23:25

مدت: 24 

ساعت

 

به نام خدایی که پروانه را آفرید. گل و خنده و خانه را آفرید.
بچه ها و نوجوونای عزیزم سلام...حالتون چطوره؟
ز این به بعد می تونید برنامه مورد علاقتون رو در سایت ایران صدا قسمت کودکان و نوجوانان بشنوید.

برنامه های مختلفی را اونجا براتون آماده کردیم.از قصه و افسانه گرفته تا. . . . موسیقی و برنامه های شنیدنی که همکاران خوبمون در رادیو اون ها رو براتون آماده کردن.
بچه ها خیلی از پدرا و مادرای شمااین برنامه ها رو به خاطر دارن و با اونا بزرگ شدن . یک سری به بخش کودکان و نوجوانان بزنید و برنامه مورد علاقتون رو انتخاب کنید. یادتون نره ها. . . دوستان خوبم همه شمارو به خدای مهربون می سپارم. خدانگهدار

 

ایمیل شما:

email icon