صدای موسیقی

 

هم اکنون بشنوید:
وصل
سپس می شنوید:
نمی توانم بخوابم | 6 دقیقه بعد
درد جدایی | 9 دقیقه بعد
کنسرتو برای هارپ و ساز زهی در می بمل ماژور ، اپوس 4 ، شماره ی 6 . موومان دوم - آندانته - آلگرو | 12 دقیقه بعد
درس طبیعت | 18 دقیقه بعد
والس تریست | 21 دقیقه بعد
ساز | 26 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

ایران صدا: این گنجینه از آثار فاخر و زیبای موسیقیایی است . شنونده ترانه ای زیبای ایرانی، موسیقی فیلم، موسیقی کلاسیک و موسیقی ملل در کانال 24 ساعته موسیقی باشید .
بایک کلیک ترانه دلخواهتان را بشنوید و با آهنگسازان، خوانندگان و شاعران این آثار آشنا شوید.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon