صدای قرآن و معارف

 

هم اکنون بشنوید:
سپس می شنوید:


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

ایران‌صدا: در صدای 24 ساعته نغمات آیینی، روزانه منتخبی از آثار هنری مذهبی‌ـ‌آیینی را می‌شنوید. این منتخب شامل ابتهال، همخوانی، تواشیح، و آواز عرفانی به زبانهای فارسی و عربی است.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon