جدیدترین برنامه های رادیو اینترنتی ایران صدا fa-ir http://www.iranseda.ir/HomeAudioBook جدیدترین برنامه های ایران صدا را در اینجا ببینید info@iranseda.ir admin@iranseda.ir Wed,25 Apr 2018 (C)تمامی حقوق تولید و انتشار متعلق به رادیو اینترنتی ایران صدا می باشد.-1390 60 رادیو اینترنتی ایران صدا - جدیدترین برنامه هایا http://www.iranseda.ir/Favicon.ico http://www.iranseda.ir/HomeAudioBook نقاشی ایران در دوران حمله‌ی مغول http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1254102 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=927311&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا:از لحاظ تاریخى، مهمترین تکامل در هنر ایرانى، تقبل طرحهاى چینى بوده است که با رنگ آمیزى که ادراک ویژه هنرمندان ایرانى است مخلوط شده بود. زیبایى و مهارت خارق العاده نقاشان ایرانى واقعاً خارج از توصیف است... info@iranseda.ir Mon,10 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1254102 ایران باستان نقاشی ایران در دوران حمله‌ی مغول http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1254102 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=927311&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا:از لحاظ تاریخى، مهمترین تکامل در هنر ایرانى، تقبل طرحهاى چینى بوده است که با رنگ آمیزى که ادراک ویژه هنرمندان ایرانى است مخلوط شده بود. زیبایى و مهارت خارق العاده نقاشان ایرانى واقعاً خارج از توصیف است... info@iranseda.ir Mon,10 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1254102 تاریخ جوانان و توقعات http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258199 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929990&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: توقعات ما از دیگران نباید به حریم و آزادی های شخصی آنان صدمه وارد کند. info@iranseda.ir Wed,5 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258199 خانواده جوانان و توقعات http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258199 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929990&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: توقعات ما از دیگران نباید به حریم و آزادی های شخصی آنان صدمه وارد کند. info@iranseda.ir Wed,5 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258199 جامعه پادشاهی تهمورث دیوبند http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258225 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=926600&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا : در این برنامه به بررسی اسطوره تهمورث و پادشاهی پسر دانا و گرانمایه ی هوشنگ می پردازیم. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258225 تاریخ شش پارامتر پرداخت بین المللی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258070 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=907396&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: پرداخت، مهمترین بخش از مراحل صادرات است. تعدادی روش های پرداخت برای صادرات وجود دارد که بسته به شرایط می توان از آن ها استفاده کرد. این شرایط شامل: میزان اعتماد صادر کننده به واردکننده، میزان ریسک پذیری صادرکننده و واردکننده، حجم نقل و انتقال پول و میزان و طول دوره معامله با واردکننده می باشند. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258070 تجارت و بازرگانی شش پارامتر پرداخت بین المللی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258070 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=907396&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: پرداخت، مهمترین بخش از مراحل صادرات است. تعدادی روش های پرداخت برای صادرات وجود دارد که بسته به شرایط می توان از آن ها استفاده کرد. این شرایط شامل: میزان اعتماد صادر کننده به واردکننده، میزان ریسک پذیری صادرکننده و واردکننده، حجم نقل و انتقال پول و میزان و طول دوره معامله با واردکننده می باشند. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258070 اقتصاد آداب مذاکره بین المللی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257866 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930594&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: مذاکره فرآیندی است که از طریق آن حداقل دو طرف می کوشند به توافقی در خصوص موضوعات مورد علاقه شان دست یابند. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257866 کسب و کار آداب مذاکره بین المللی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257866 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930594&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: مذاکره فرآیندی است که از طریق آن حداقل دو طرف می کوشند به توافقی در خصوص موضوعات مورد علاقه شان دست یابند. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257866 اقتصاد آداب قصه گویی در لرستان http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258764 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931393&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: در میان مواد گوناگون ادب عوام، قصه كهن تر از همه ی آن ها است و دوام و بقایی مرموز و شگفت انگیز دارد. قصه و افسانه یكی از نخستین زاده های طبع و ذوق بشر و قدیمی ترین سند زندگی و تفكر و دگرگونی های حیات آدمیزاد است. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258764 فرهنگ مردم واژگان ورزش حرف F http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257997 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930730&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: در برنامه واژگان ورزش به طور تخصصی واژگان رشته های ورزشی مختلف را با ذکر توضیحات ارائه کرده و درباره فنون ورزشی توضیح خواهیم داد. در این برنامه نیز به واژگانی که با حرفF شروع می شوند می پردازیم. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257997 چهره های ورزش واژگان ورزش حرف F http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257997 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930730&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: در برنامه واژگان ورزش به طور تخصصی واژگان رشته های ورزشی مختلف را با ذکر توضیحات ارائه کرده و درباره فنون ورزشی توضیح خواهیم داد. در این برنامه نیز به واژگانی که با حرفF شروع می شوند می پردازیم. info@iranseda.ir Tue,4 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257997 ورزش نقاشی ایرانی، راهی برای انتقال اندیشه http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1254832 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=910111&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: هنر همواره جز جدایی نشدنی ساختار جوامع بوده است . آثار هنری در عمق زندگی اجتماعی مردم ریشه دارند و به همین دلیل رویکردهای گوناگونی نیز در هر جامعه ای نسبت به آن وجود دارد. info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1254832 تاریخ نقاشی ایرانی، راهی برای انتقال اندیشه http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1254832 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=910111&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: هنر همواره جز جدایی نشدنی ساختار جوامع بوده است . آثار هنری در عمق زندگی اجتماعی مردم ریشه دارند و به همین دلیل رویکردهای گوناگونی نیز در هر جامعه ای نسبت به آن وجود دارد. info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1254832 ایران باستان شهید مهدی باکری (بخش چهارم) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258598 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=927460&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: روایتی نمایش‌گونه از زندگی و خاطرات شهید مهدی باکری برگرفته از کتاب "من یک بسیجی ام". info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258598 انقلاب اسلامی شهید مهدی باکری (بخش چهارم) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258598 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=927460&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: روایتی نمایش‌گونه از زندگی و خاطرات شهید مهدی باکری برگرفته از کتاب "من یک بسیجی ام". info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258598 دفاع مقدس کفش مناسب برای ورزش کردن بپوشید http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257932 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=906252&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: کفش، نه باید تنگ باشد نه گشاد. info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257932 کودک و نوجوان تقسیم کار در زندگی مشترک http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258194 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930886&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: ازدواج امری مقدس است که بین دو فرد صورت می گیرد، ولی همین امر برای افرادی که آمادگی آن را ندارند، چندان شایسته و مناسب نیست. آمادگی مناسب لازمه ازدواج است. بسیاری از جوانان و حتی بزرگترهایشان بیش تر از آن که خود و یا جوانانشان را برای ازدواج آماده کنند، برای برپایی مراسم و عروسی مهیا می شوند! info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258194 جامعه تقسیم کار در زندگی مشترک http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258194 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930886&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران صدا: ازدواج امری مقدس است که بین دو فرد صورت می گیرد، ولی همین امر برای افرادی که آمادگی آن را ندارند، چندان شایسته و مناسب نیست. آمادگی مناسب لازمه ازدواج است. بسیاری از جوانان و حتی بزرگترهایشان بیش تر از آن که خود و یا جوانانشان را برای ازدواج آماده کنند، برای برپایی مراسم و عروسی مهیا می شوند! info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258194 خانواده کتاب پدیدارشناسی و سینما http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258030 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930744&s=d' border='1px' />(برنامه)ایران‌صدا: پدیدارشناسی و سینما عنوان کتابی است از آلن کازه بیه یر با ترجمه‌ی علاءالدین طباطبائی که در 140 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. info@iranseda.ir Mon,3 Apr 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258030 سینما