جدیدترین کتاب های گویا رادیو اینترنتی ایران صدا fa-ir http://www.iranseda.ir/HomeAudioBook جدیدترین کتاب های گویا ایران صدا را در اینجا ببینید info@iranseda.ir admin@iranseda.ir Tue,28 Mar 2017 (C)تمامی حقوق تولید و انتشار متعلق به رادیو اینترنتی ایران صدا می باشد.-1390 60 رادیو اینترنتی ایران صدا - جدیدترین کتاب های گویاا http://www.iranseda.ir/Favicon.ico http://www.iranseda.ir/HomeAudioBook کشتزار شیطان http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258521 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931448&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)حاکم بسیار سختگیر و ظالمی به نام قدر با رفتار مستبدانه ی خود سبب نفرت اطرافیانش می شود تا جاییکه سردار سپاه او به فکر انتقام از او می افتد. این حاکم با کیمیاگری در ارتباط است که موفق به کشف عصاره جاودانگی می شود و حاکم نیز از آن می خورد اما info@iranseda.ir Sat,25 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258521 کتاب انگشتری عقیق ژنرال http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257870 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931427&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)ژنرال لاینس کلد وابستگی زیادی به انگشتر گرانبهایش دارد و ز این رو وصیت می کند که بعد از مرگش او را باهمان انگشتری به خاک بسپارند ... info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257870 کتاب انگشتری عقیق ژنرال http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257870 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931427&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)ژنرال لاینس کلد وابستگی زیادی به انگشتر گرانبهایش دارد و ز این رو وصیت می کند که بعد از مرگش او را باهمان انگشتری به خاک بسپارند ... info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257870 ادبیات جهان حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258109 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931436&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,21 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258109 کتاب حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258109 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931436&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,21 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258109 تاریخ حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258109 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931436&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,21 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258109 چهره ها خواهر کوچیکه http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257949 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931370&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)فلیپ مارلو کارآگاه بیکاری است و "عرفمی" دختری است که برای پیدا کردن برادرش به نام" اورین" به لس آنجلس می آید و پس از مدتی چک و چانه زدن با کارگاه با 20دلار، او را استخدام می کند. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257949 کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟ http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258262 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931368&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)قتل بسیار فجیعی اتفاق افتاده است. دو مامور پلیس مسئول رسیدگی به آن هستند مقتول یکی از سربازان نیروی هوایی است. رئیس پایگاه نیروی هوایی به افسران پلیس اجازه تحقیق و بررسی اسناد و مدارک را نمی‌دهد. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258262 کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟ http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258262 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931368&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)قتل بسیار فجیعی اتفاق افتاده است. دو مامور پلیس مسئول رسیدگی به آن هستند مقتول یکی از سربازان نیروی هوایی است. رئیس پایگاه نیروی هوایی به افسران پلیس اجازه تحقیق و بررسی اسناد و مدارک را نمی‌دهد. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258262 ادبیات جهان خواهر کوچیکه http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257949 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931370&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)فلیپ مارلو کارآگاه بیکاری است و "عرفمی" دختری است که برای پیدا کردن برادرش به نام" اورین" به لس آنجلس می آید و پس از مدتی چک و چانه زدن با کارگاه با 20دلار، او را استخدام می کند. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257949 ادبیات جهان وادی عاشقان http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258008 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931443&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)کتیبه ای که سالیان قبل در شوش دفن شده است پای دو خارجی به نام فیلیپ و جرج را به ایران می کشد. آنها سعی دارند با استخدام افرادی به این کتیبه دست پیدا کنند و با رابطی به نام تورج آشنا می شوند و او اصغر و خداداد را معرفی میکند و .. info@iranseda.ir Sat,18 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258008 کتاب کوه جادو http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257871 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931170&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)داستان کوه جادو با رفتن "هانس کاستورپ" به آسایشگاهی به نام "برگ هوف" شروع می‌‏شود. info@iranseda.ir Wed,15 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257871 ادبیات جهان کوه جادو http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257871 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931170&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)داستان کوه جادو با رفتن "هانس کاستورپ" به آسایشگاهی به نام "برگ هوف" شروع می‌‏شود. info@iranseda.ir Wed,15 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257871 کتاب حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257982 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931371&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,14 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257982 چهره ها حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258181 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931372&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,14 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258181 چهره ها حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257982 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931371&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,14 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257982 تاریخ حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258181 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931372&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,14 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258181 تاریخ حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258181 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931372&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,14 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258181 کتاب حکایت های شنیدنی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257982 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931371&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)مجموعه کتاب‌های «حکایت‌های شنیدنی» بخشی از زندگی‌نامه علمای بزرگ شیعه است که در هر فصل ویژگی‌های اخلاقی و حکایت‌های ایشان روایت می‌شود. info@iranseda.ir Tue,14 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257982 کتاب همراه با آرزو http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257727 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931217&s=b' border='1px' />(کتاب گویا)دو سارق در حین سرقت اتومبیل متوجه می شوند که قالیچه عتیقه ای در صندوق عقب آن است. زمانی که آنها تصمیم به فروش اتومبیل میگیرند، فردی را در حال خواب در زیر قالیچه پیدا میکنند. فرد خوابیده که حشمت نام دارد گمان می کند که به اشتباه آورده شده و info@iranseda.ir Sat,11 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257727 کتاب