جدیدترین گنجینه های رادیو اینترنتی ایران صدا fa-ir http://www.iranseda.ir/HomeAudioBook جدیدترین گنجینه های ایران صدا را در اینجا ببینید info@iranseda.ir admin@iranseda.ir Sat,25 Mar 2017 (C)تمامی حقوق تولید و انتشار متعلق به رادیو اینترنتی ایران صدا می باشد.-1390 60 رادیو اینترنتی ایران صدا - جدیدترین گنجینه هایا http://www.iranseda.ir/Favicon.ico http://www.iranseda.ir/HomeAudioBook قسمت سیصد‌و‌شانزده- سوره‌ی مبارکه‌ی صافات آیات 22 الی 39 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257532 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930555&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 22 الی 39 سوره مبارکه صافات را با صدای امیر محمود کاشفی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Sat,25 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257532 قرآن و معارف اسلامی قسمت سیصد‌و‌شانزده- سوره‌ی مبارکه‌ی صافات آیات 22 الی 39 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257532 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930555&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 22 الی 39 سوره مبارکه صافات را با صدای امیر محمود کاشفی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Sat,25 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257532 تلاوت قسمت سیصد‌و‌شانزده- سوره‌ی مبارکه‌ی صافات آیات 22 الی 39 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257532 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930555&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 22 الی 39 سوره مبارکه صافات را با صدای امیر محمود کاشفی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Sat,25 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257532 تفسیر فلسفه امروز در نقد ادبی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257754 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=914880&s=d' border='1px' />(گنجینه)ایران صدا : در این مجال سخنرانی دکتر ضیاء موحد را درباره فلسفه کنونی در نقد ادبی و استعاره در مفهموم نقد امروز را می شنویم. info@iranseda.ir Thu,23 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257754 ادبیات جهان فلسفه امروز در نقد ادبی http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257754 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=914880&s=d' border='1px' />(گنجینه)ایران صدا : در این مجال سخنرانی دکتر ضیاء موحد را درباره فلسفه کنونی در نقد ادبی و استعاره در مفهموم نقد امروز را می شنویم. info@iranseda.ir Thu,23 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257754 ادبیات ایران بر خداوند چیزی پوشیده نمی ماند (ترجمه و توضیح سوره بقره: قسمت سی و هشتم) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1256827 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=924975&s=d' border='1px' />(گنجینه)قسمت چهل و سوم سخنان استاد حجت السلام والمسلمین محمدرضا رنجبر پیرامون شرح و توضیح سوره مبارکه بقره با بهره گیری ازاشعار فارسی info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1256827 تفسیر بر خداوند چیزی پوشیده نمی ماند (ترجمه و توضیح سوره بقره: قسمت سی و هشتم) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1256827 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=924975&s=d' border='1px' />(گنجینه)قسمت چهل و سوم سخنان استاد حجت السلام والمسلمین محمدرضا رنجبر پیرامون شرح و توضیح سوره مبارکه بقره با بهره گیری ازاشعار فارسی info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1256827 قرآن و معارف اسلامی قسمت سیصد‌و‌پانزده- سوره‌ی مبارکه‌ی صافات آیات 1 الی 21 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257422 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930554&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 1 الی 21 سوره مبارکه صافات را با صدای امیر محمود کاشفی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257422 تلاوت قسمت سیصد‌و‌پانزده- سوره‌ی مبارکه‌ی صافات آیات 1 الی 21 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257422 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930554&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 1 الی 21 سوره مبارکه صافات را با صدای امیر محمود کاشفی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257422 تفسیر قسمت سیصد‌و‌پانزده- سوره‌ی مبارکه‌ی صافات آیات 1 الی 21 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257422 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=930554&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 1 الی 21 سوره مبارکه صافات را با صدای امیر محمود کاشفی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Wed,22 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257422 قرآن و معارف اسلامی عامل پیدایش دین چیست؟ http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258386 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931076&s=d' border='1px' />(گنجینه)ایران صدا:مارکسیست ها معتقدند که عامل دین فریب وتذویر است،برای حفظ وضعیت موجود به نفع طبقه سرمایه دار واستثمار گر . info@iranseda.ir Tue,21 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258386 قرآن و معارف اسلامی عامل پیدایش دین چیست؟ http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258386 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=931076&s=d' border='1px' />(گنجینه)ایران صدا:مارکسیست ها معتقدند که عامل دین فریب وتذویر است،برای حفظ وضعیت موجود به نفع طبقه سرمایه دار واستثمار گر . info@iranseda.ir Tue,21 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258386 کلام «مصیبت خوانی» در وصف شهادت «جَون»، خادم تیره پوست سیدالشهدا(ع) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1258791 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929522&s=d' border='1px' />(گنجینه)ابتدای خواندن، زنده یاد«گلپایگانی» بیت هایی در وصف خال سیاه و گفتگوی منظومی رانیز با همین مضمون خوانده و مخاطبان را به سوی نقل خداحافظی خادم با امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) هدایت کرده و سرانجام ، برنامه را با توصیف شهادت خادم، تمام کرده است. info@iranseda.ir Tue,21 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1258791 آوا و نوا قسمت سیصد‌و‌چهارده- سوره‌ی مبارکه‌ی یس آیات 66 الی آخر http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257231 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929994&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 66 الی آخر سوره مبارکه یس را با صدای جهانبخش فرجی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257231 تلاوت قسمت سیصد‌و‌چهارده- سوره‌ی مبارکه‌ی یس آیات 66 الی آخر http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257231 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929994&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 66 الی آخر سوره مبارکه یس را با صدای جهانبخش فرجی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257231 قرآن و معارف اسلامی قسمت سیصد‌و‌چهارده- سوره‌ی مبارکه‌ی یس آیات 66 الی آخر http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257231 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929994&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 66 الی آخر سوره مبارکه یس را با صدای جهانبخش فرجی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Mon,20 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257231 تفسیر وقتی انسان از خدا فاصله بگیرد دلش سنگ میشهTقسی القلب میشه(ترجمه و توضیح سوره بقره: قسمت سی و هفتم) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1256825 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=924975&s=d' border='1px' />(گنجینه)قسمت چهل و دوم سخنان استاد حجت السلام والمسلمین محمدرضا رنجبر پیرامون شرح و توضیح سوره مبارکه بقره با بهره گیری ازاشعار فارسی info@iranseda.ir Sun,19 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1256825 تفسیر وقتی انسان از خدا فاصله بگیرد دلش سنگ میشهTقسی القلب میشه(ترجمه و توضیح سوره بقره: قسمت سی و هفتم) http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1256825 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=924975&s=d' border='1px' />(گنجینه)قسمت چهل و دوم سخنان استاد حجت السلام والمسلمین محمدرضا رنجبر پیرامون شرح و توضیح سوره مبارکه بقره با بهره گیری ازاشعار فارسی info@iranseda.ir Sun,19 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1256825 قرآن و معارف اسلامی قسمت سیصد‌و‌سیزده- سوره‌ی مبارکه‌ی یس آیات 48 الی 65 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257228 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929993&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 48 الی 65 سوره مبارکه یس را با صدای جهانبخش فرجی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Sat,18 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257228 تلاوت قسمت سیصد‌و‌سیزده- سوره‌ی مبارکه‌ی یس آیات 48 الی 65 http://www.iranseda.ir/Fulldetails?g=1257228 <img src='http://www.iranseda.ir/Picture?AttID=929993&s=d' border='1px' />(گنجینه) تلاوت آیات 48 الی 65 سوره مبارکه یس را با صدای جهانبخش فرجی و سپس ترجمه‌‌ی آن‌ها را با صدای محمدحسین نیکنام می‌شنوید. info@iranseda.ir Sat,18 Mar 2017 http://www.iranseda.ir/fulldetails?g=1257228 قرآن و معارف اسلامی